| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/113/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2011 r. Dz. U nr 197, poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchylić dotychczasową treść § 3 Statutu Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/228/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 listopada 2008 r. i nadać nową w brzmieniu:

"Świetlica działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o:

1)ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2)ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2007 r. Dz. U. nr 70, poz. 473 z późn. zm.),

3)ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz. U. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

4)ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5)ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887),

6)niniejszy Statut.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce i Dyrektorowi Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »