| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/113/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2011 r. Dz. U nr 197, poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchylić dotychczasową treść § 3 Statutu Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/228/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 listopada 2008 r. i nadać nową w brzmieniu:

"Świetlica działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o:

1)ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2)ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2007 r. Dz. U. nr 70, poz. 473 z późn. zm.),

3)ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz. U. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

4)ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5)ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887),

6)niniejszy Statut.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce i Dyrektorowi Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »