| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/126/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklaniec nr LVI/531/06 z dnia 25 października 2006r. w sprawie zbywania komunalnych budynków i lokali mieszkalnych oraz wysokości bonifikaty dla osób fizycznych będących ich najemcami

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, ust. 4 i ust. 5 oraz art. 67 i art. 68 ust. 1 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, na wniosek Wójta Gminy Świerklaniec, Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 2 i nadaje mu się następujące brzmienie:

„ §2

1. Wyraża się zgodę na stosowanie bonifikat od ceny sprzedaży nabywcom lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej.

2. Bonifikata wynosi :

a. 90 % ceny w przypadku sprzedaży równoczesnej wszystkich lokali,

b. 80 % ceny w przypadku sprzedaży poszczególnych lokali.

3. Bonifikata, o której mowa w pkt. 2. może być udzielona po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- najemca nie posiada zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego,

- najemca nie korzystał w okresie jednego roku, przed dniem złożenia wniosku o wykup lokalu, z umorzeń zadłużenia z tytułu czynszu lub innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu – bonifikata jednak będzie przysługiwała najemcom, którzy dokonają zwrotu umorzonych należności, a wpłata nastąpi przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność lokalu,

- uregulowanie ceny sprzedaży poprzez jednorazową wpłatę przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność lokalu.”

§ 2. Uchwała wymaga podania do wiadomości publicznej, na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »