| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/126/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklaniec nr LVI/531/06 z dnia 25 października 2006r. w sprawie zbywania komunalnych budynków i lokali mieszkalnych oraz wysokości bonifikaty dla osób fizycznych będących ich najemcami

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, ust. 4 i ust. 5 oraz art. 67 i art. 68 ust. 1 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, na wniosek Wójta Gminy Świerklaniec, Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 2 i nadaje mu się następujące brzmienie:

„ §2

1. Wyraża się zgodę na stosowanie bonifikat od ceny sprzedaży nabywcom lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej.

2. Bonifikata wynosi :

a. 90 % ceny w przypadku sprzedaży równoczesnej wszystkich lokali,

b. 80 % ceny w przypadku sprzedaży poszczególnych lokali.

3. Bonifikata, o której mowa w pkt. 2. może być udzielona po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- najemca nie posiada zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego,

- najemca nie korzystał w okresie jednego roku, przed dniem złożenia wniosku o wykup lokalu, z umorzeń zadłużenia z tytułu czynszu lub innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu – bonifikata jednak będzie przysługiwała najemcom, którzy dokonają zwrotu umorzonych należności, a wpłata nastąpi przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność lokalu,

- uregulowanie ceny sprzedaży poprzez jednorazową wpłatę przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność lokalu.”

§ 2. Uchwała wymaga podania do wiadomości publicznej, na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »