| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 91/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1) Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 50.351.684 zł , z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 47.433.301 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 2.918.383 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 46.341.774 zł , z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 45.934.517 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 407.257 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 4.009.910 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

4) Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.500.000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.509.910 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Ustala się:

1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 407.257 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

2) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4.

Ustala się dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6.

Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 160.000 zł

2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 203.740 zł

3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000 zł.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.000.000 zł. Pożyczki i kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

4) przekazania jednostkom Powiatu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w wydatkach bieżących poza wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 8.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w 2012 roku w wysokości 1.000.000 zł.

§ 9.

1) Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu Powiatu do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano dochody, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2013 roku.

2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/IX/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 91/IX/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 91/IX/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 91/IX/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 91/IX/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 91/IX/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 91/IX/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 91/IX/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 91/IX/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 91/IX/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »