| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/359/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa zasady wnoszenia, cofania a także zbywania udziałów i akcji w spółkach, w których Gmina Miasto Mysłowice jest udziałowcem lub akcjonariuszem.

2. Użyte w niniejszej uchwale określenie:

1)udziały - oznacza udziały lub akcje stanowiące własność Gminy Miasta Mysłowice,

2)spółka - oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Miasto Mysłowice posiada udziały lub akcje,

3)Miasto - oznacza Gminę Miasto Mysłowice.

§ 2. 1. Prezydent Miasta wnosi do spółki, każdorazowo po uzyskaniu zgody Rady Miasta Mysłowice:

1)wkłady pieniężne w wysokości określonej na ten cel w budżecie Miasta,

2)wkłady niepieniężne (aport).

2. W zamian za wniesione wkłady pieniężne lub niepieniężne Miasto obejmuje w spółkach udziały, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. W szczególności Miasto może wnosić wkłady i obejmować udziały w spółkach istniejących, w spółkach do których przystępuje, jak i w spółkach tworzonych przez Miasto.

4. Każdorazowe wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) wymaga uprzedniego dokonania przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wyceny składnika mienia mającego być przedmiotem wkładu.

5. W przypadku gdy wartość wkładu niepieniężnego, ustalona zgodnie z ust. 4, nie pokrywa pełnego udziału, pozostałą nadwyżkę wartości wkładu niepieniężnego przeznacza się na kapitał zapasowy spółki.

6. Decyzja o wniesieniu do spółki wkładów i objęciu udziałów następuje w formie zarządzenia Prezydenta Miasta i nie uchybia formom szczególnym przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 3. 1. Prezydent Miasta cofa udziały w spółkach każdorazowo po uzyskaniu zgody Rady Miasta Mysłowice.

2. Cofnięcie udziałów przez Miasto następuje jako umorzenie udziałów na zasadach i w trybie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych. Przepis § 2 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Zbycia udziałów w spółkach dokonuje Prezydent Miasta, każdorazowo po uzyskaniu zgody Rady Miasta Mysłowice.

2. Zbycie udziałów następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Przepis § 2 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »