| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/359/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa zasady wnoszenia, cofania a także zbywania udziałów i akcji w spółkach, w których Gmina Miasto Mysłowice jest udziałowcem lub akcjonariuszem.

2. Użyte w niniejszej uchwale określenie:

1)udziały - oznacza udziały lub akcje stanowiące własność Gminy Miasta Mysłowice,

2)spółka - oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Miasto Mysłowice posiada udziały lub akcje,

3)Miasto - oznacza Gminę Miasto Mysłowice.

§ 2. 1. Prezydent Miasta wnosi do spółki, każdorazowo po uzyskaniu zgody Rady Miasta Mysłowice:

1)wkłady pieniężne w wysokości określonej na ten cel w budżecie Miasta,

2)wkłady niepieniężne (aport).

2. W zamian za wniesione wkłady pieniężne lub niepieniężne Miasto obejmuje w spółkach udziały, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. W szczególności Miasto może wnosić wkłady i obejmować udziały w spółkach istniejących, w spółkach do których przystępuje, jak i w spółkach tworzonych przez Miasto.

4. Każdorazowe wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) wymaga uprzedniego dokonania przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wyceny składnika mienia mającego być przedmiotem wkładu.

5. W przypadku gdy wartość wkładu niepieniężnego, ustalona zgodnie z ust. 4, nie pokrywa pełnego udziału, pozostałą nadwyżkę wartości wkładu niepieniężnego przeznacza się na kapitał zapasowy spółki.

6. Decyzja o wniesieniu do spółki wkładów i objęciu udziałów następuje w formie zarządzenia Prezydenta Miasta i nie uchybia formom szczególnym przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 3. 1. Prezydent Miasta cofa udziały w spółkach każdorazowo po uzyskaniu zgody Rady Miasta Mysłowice.

2. Cofnięcie udziałów przez Miasto następuje jako umorzenie udziałów na zasadach i w trybie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych. Przepis § 2 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Zbycia udziałów w spółkach dokonuje Prezydent Miasta, każdorazowo po uzyskaniu zgody Rady Miasta Mysłowice.

2. Zbycie udziałów następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Przepis § 2 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »