| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 13 grudnia 2011r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Rybnika za 2011 rok

Z-I.5511.3.2012

Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 13 grudnia 2011 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Rybnika za 2011 rok

Na podstawie art. 38b, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), przedkładam Radzie Miasta Rybnika roczne sprawozdanie z działalności w 2011 roku „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rybniku” zwanej dalej „Komisją”.

W m-cu kwietniu 2011 r. upłynęła 3 letnia ustawowa kadencja stanu osobowego komisji. Zgodnie z przysługującymi ustawowo uprawnieniami Prezydent Miasta powołał trzy osoby w skład nowej komisji. Zwrócił się również do Komendanta Miejskiego Policji, oraz Prokuratora Okręgowego o delegowanie swoich przedstawicieli do prac w/w komisji. Jednocześnie zachowali mandat Radni Miasta Rybnika, delegowani po jesiennych wyborach samorządowych w 2010 r.

Aktualny skład osobowy Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawia się następująco:

Lp.

Imię i nazwisko członka

Funkcja w komisji

Organ delegujący, powołujący lub wskazujący

Stanowisko i miejsce pracy członka

1.

Adam Fudali

Przewodniczący

-

Prezydent Miasta Rybnika

2.

Janusz Abrahamowicz

Członek

Prezydent Miasta

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

3.

Anna Naruszewicz -Studnik

Członek

Prezydent Miasta

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

4.

Mariola Kujańska

Członek

Prezydent Miasta

Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5.

Henryk Cebula

Członek

Rada Miasta

Radny Miasta Rybnika

6.

Piotr Kuczera

Członek

Rada Miasta

Radny Miasta Rybnika

7.

Grzegorz Grabiec

Członek

Komendant Miejski Policji

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku

8.

Arkadiusz Szweda

Członek

Komendant Miejski Policji

Komenda Miejska Policji w Rybniku

9.

Jacek Sławik

Uczestnik

Prokurator Okręgowy

Prokurator Rejonowy w Rybniku

Z ustawowo przysługujących uprawnień „Komisja” w 2011 r. zrealizowała:

Na posiedzeniu w dniu 22.03.2011 r.:

- „Komisja” zapoznała się z dokumentem zatytułowanym „ Sprawozdanie z działalności Policji, Straży, oraz służb inspekcyjnych Miasta za 2010 r.” Sprawozdanie zbiorcze opracował Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności –Janusz Abrahamowicz. Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Dokument ten został dostarczony radnym naszego Miasta i był podstawą do oceny tych służb, na sesji Rady Miasta w dniu 30 marca 2011 r.

- „Komisja” pozytywnie zaopiniowała aktualizację załączników do „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Rybnika” w zakresie statystyki policyjnej, diagnozy problemów i zjawisk społecznych w świetle danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, statystykę uchwalonych przez radę gminy punktów sprzedaży napojów alkoholowych, działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydanych zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych w oparciu o dostarczone informacje z tych instytucji.

Na posiedzeniu w dniu 10.05.2011 r.:

- Członkowie „Komisji” zapoznali się z organizacją i zabezpieczeniem Miasta w czasie imprezy masowej w dniu 13.06.2011 r., w której centralnym punktem był koncert Briana Adamsa.

Na posiedzeniu w dniu 15.11.2011 r.:

- „Komisja” zapoznała się z propozycją wydatków przeznaczonych w 2012 r. w zakresie podniesienia stanu porządku i bezpieczeństwa w mieście, a ujętych w budżecie Miasta na 2012 r. Po omówieniu spraw związanych z wydatkami na cele bezpieczeństwa i porządku na rok 2012, przedstawiony przedmiotowy projekt budżetu, został pozytywnie zaopiniowany przez „Komisję”.

- Omówiono ważniejsze rodzaje przestępstw występujących na terenie Miasta, możliwości ich zapobiegania oraz zabezpieczenie osób bezdomnych szczególnie w okresie zimowym.

Obsługę administracyjno-biurową „Komisji” zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika.

W związku z udziałem w pracach „Komisji”, jej członkowie nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Prezydent Miasta Rybnik


Adam Fudali

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »