| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/133/2011 Rady Gminy Nędza

z dnia 12 grudnia 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 i art.6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj.Dz. U. z 2005 r. Nr 236 , poz. 2008 z późn. zm. ) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach ( Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 )

Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach brutto:

1. za odbiór odpadów komunalnych:

a) z pojemników o poj. 120 l - 22,50 zł.,

b) z pojemników o poj. 240 l - 40,00 zł.,

c) z pojemników o poj. 1100 l – 100,00 zł.

2. za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny :

a) z pojemników o poj. 120 l - 16,50 zł.,

b) z pojemników o poj. 240 l - 28,00 zł.,

c) z pojemników o poj. 1100 l – 65,00 zł.

3. za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 18,00 zł za 1m3 i 3,90 zł za 1km .

§ 2. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XLIII/354/09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Uchwała Nr L/399/10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »