| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/133/2011 Rady Gminy Nędza

z dnia 12 grudnia 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 i art.6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj.Dz. U. z 2005 r. Nr 236 , poz. 2008 z późn. zm. ) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach ( Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 )

Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach brutto:

1. za odbiór odpadów komunalnych:

a) z pojemników o poj. 120 l - 22,50 zł.,

b) z pojemników o poj. 240 l - 40,00 zł.,

c) z pojemników o poj. 1100 l – 100,00 zł.

2. za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny :

a) z pojemników o poj. 120 l - 16,50 zł.,

b) z pojemników o poj. 240 l - 28,00 zł.,

c) z pojemników o poj. 1100 l – 65,00 zł.

3. za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 18,00 zł za 1m3 i 3,90 zł za 1km .

§ 2. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XLIII/354/09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Uchwała Nr L/399/10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »