| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/126/11 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVI/338/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 227 poz. 3269 z dnia 23.09.2010).

Rada Gminy Pilchowice uchwala:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek


Załącznik do Uchwały Nr XVII/126/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 7 grudnia 2011 r.

TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

§ 1. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:

1. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 234, poz. 1536, t.j. z późn. zm.),

2. Inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to formę współpracy Gminy Pilchowice z jej mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego,

3. Programie – rozumie się przez to program współpracy Gminy Pilchowice z organizacjami pozarządowymi,

4. Zadaniu publicznym – rozumie się przez to zadanie publiczne o którym mowa w art. 19 b ust. 1 pkt 1- 6 ustawy.

§ 2. 1. Podejmowanie inicjatywy lokalnej ma na celu realizację przedsięwzięcia, które wpłynęło na poprawę warunków życia mieszkańców gminy.

2. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Gminy Pilchowice bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.

§ 3. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Wójta Gminy Pilchowice.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności:

1) Nazwę, cel i opis inicjatywy,

2) Termin realizacji,

3) Podstawowe informacje o grupie inicjatywnej,

4) Miejsce wykonywania zadania,

5) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji,

6) Dotychczas wykonane prace, które przyczynią się do osiągnięcia celu inicjatywy,

7) Podział zadań w wykonaniu inicjatywy z uwzględnieniem udziału i wkładu grupy inicjatywnej,

8) Określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna,

9) Kalkulację przewidzianych kosztów realizacji inicjatywy,

10) Przewidziany roczny koszt eksploatacji przedmiotu inicjatywy oraz przewidywane źródła jej finansowania,

11) Imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.

§ 4. 1. Do oceny wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pod uwagę brane są następujące kryteria:

1) Znaczenie zadania dla realizacji celów Gminy Pilchowice,

2) Celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

3) Możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,

4) Wkład pracy własnej wnioskodawcy,

5) Udział finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania,

6) Udział rzeczowy wnioskodawcy w realizacji zadania,

7) Stopień zaawansowania w przygotowaniach zadania,

8) Termin realizacji zadania,

9) Możliwości finansowe Gminy Pilchowice.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »