| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Raciborskiego

z dnia 24 stycznia 2012r.

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RACIBORZU ZA 2011 ROK

Sprawy organizacyjne i formalno-prawne:

Realizując postanowienia art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Starosta Raciborski informuje, że w 2011 roku w skład Komisji wchodzili:

1)Adam Hajduk - Starosta Raciborski - Przewodniczący.

2)Marek Kulewicz - Dyrektor Zakładu Karnego Raciborzu powołany przez Starostę Raciborskiego.

3)Andrzej Charuk – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

4)Mieczysław Podhorodyński - powołany przez Starostę Raciborskiego – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

5)Sławomir Janowski - Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych powołany przez Starostę Raciborskiego.

6)Edward Morciniec – Prezes Związku Powiatowego OSP Kuźnia Raciborska powołany przez Starostę Raciborskiego.

7)Krzysztof Szydłowski - Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu.

8)Sebastian Dworak - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

9)Eugeniusz Kosel – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

10)Danuta Kozakiewicz - wyznaczona przez Prokuratora Okręgowego w Gliwicach.

11)Marceli Klimanek - delegowany przez Radę Powiatu Raciborskiego.

12)Artur Wierzbicki – delegowany przez Radę Powiatu Raciborskiego.

13)Grażyna Kowalska Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu powołana przez Starostę Raciborskiego.

Działalność merytoryczna Komisji.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła dwa posiedzenia.

I posiedzenie odbyło się w dniu 16.06.2011 r.

II posiedzenie odbyło się w dniu 1.12. 2011 r.

Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2011 r. omówiono sprawy związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym powiatu raciborskiego na podstawie przeprowadzonych przeglądów oraz informacji administratorów obiektów oraz urządzeń przeciwpowodziowych. Analizę merytoryczną oraz informację wraz z dokumentacją zdjęciową złożył Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu P. Krzysztof Szydłowski. Zgodnie z dalszym porządkiem obrad poddano analizie siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu raciborskiego. Głos w sprawie zabrał Komendant Powiatowy PSP w Raciborzu P. Jan Pawnik. Omówił kwestie związane z włączaniem poszczególnych jednostek do systemu oraz ich wyposażenie. Następnie zapoznał zebranych z poszczególnymi jednostkami na obszarze powiatu oraz zasad ich działania podczas akcji ratowniczo - gaśniczych. Po dyskusji podsumowującej ww. zagadnienia Starosta Raciborski – Przewodniczący Komisji przedstawił sprawy bieżące oraz wymagające kontynuacji. Zebrani zwrócili uwagę na potrzebę kontynuacji uchwalonego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 - 2013. Poddano analizie projekt nowej ankiety skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na obszarze powiatu raciborskiego. Komisja naniosła poprawki do ww. ankiety uszczegóławiając ją oraz badając zgodność pomiędzy pytaniami typu self report a servey wiktymizacyjny.Na posiedzeniu omówiono główne założenia wieloszczeblowych ćwiczeń obronnych pk. Koliber 2011. Koncepcję, ramowy plan oraz cel ćwiczenia zaplanowanego na 20 - 21 października 2011 r. przedstawił Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu. Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 1 grudnia 2011 r. Na posiedzeniu przedstawiono w formie prezentacji główne założenia planowanej akcji profilaktycznej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze powiatu raciborskiego, na I półrocze 2012 r. Wśród głównych celów przedsięwzięcia wymieniono m.in. cel profilaktyczny, kontrolny oraz w zakresie inżynierii ruchu. Głównym organizatorem akcji będzie Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu. Patronat honorowy obejmą m.in. Starosta Raciborski oraz Prezydent Miasta Racibórz jak również lokalne media. Zgodnie z założeniami działania akcji ukierunkowane będą na zwiększenie świadomości prawnej kierowców (przede wszystkim rowerzystów) poruszających się po drogach pod kątem ostatnich zmian prawnych w przepisach oraz zmian w infrastrukturze drogowej powiatu (nowopowstałe ścieżki rowerowe). P. Sebastian Dworak – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego omówił również zaplanowane na miesiące maj - czerwiec propozycję przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową dla uczniów szkół oraz zwieńczającą przedsięwzięcie kampanię edukacyjną skierowaną do uczniów szkół oraz dorosłych w postaci opracowanych merytorycznie plakatów, ulotek o tematyce związanej z głównymi zasadami bezpieczeństwa na drodze. Jednym z przedsięwzięć będzie również zorganizowanie we współpracy z gminami powiatu raciborskiego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Po dyskusji w której udział brali m.in. P. Danuta Kozakiewicz – Prokurator Rejonowy w Raciborzu, P. Grażyna Kowalska – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, P. Stanisław Mrugała – Kierownik Miejskiego Centrum Reagowania i Ochrony Ludności w Raciborzu oraz P. Krzysztof Szydłowski – Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu, Starosta Raciborski – Przewodniczący KBiP podsumował przedsięwzięcie oraz po akceptacji wszystkich członków Komisji, polecił dopracować szczegóły akcji (poszczególne etapy) z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu oraz zorganizować zaplanowane przedsięwzięcia we współpracy z gminami oraz szkołami na terenie powiatu raciborskiego. Nadzór merytoryczny, monitorowanie oraz podejmowanie działań korygujących powierzono Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zaplanowana akcja informacyjno - edukacyjna wpisuje się w uchwalony przez Radę Powiatu Raciborskiego powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011-2013. W dalszej części posiedzenia zwrócono uwagę na problem zjawiska agresywnych zachowań występujących w miejscach komunikacji publicznej (głównie na trasie przejazdu pociągów relacji Racibórz – Krzyżanowice). Głos w sprawie zabrał P. Stanisław Mrugała z Miejskiego Centrum Reagowania i Ochrony Ludności. Po omówieniu tematu postanowiono przedstawić problem Komendantowi Powiatowemu Policji w Raciborzu.

Podsumowanie:

W okresie obejmującym sprawozdanie Komisja złożyła następujące wnioski, które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu:

1)Wystąpić do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu o informację w zakresie stanu technicznego przepompowni wałowych w mjsc. Turze oraz Ciechowice.

2)Uzupełnić / uaktualnić ankiety kierowane cyklicznie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3)Rozpocząć od miesiąca stycznia 2012 r. realizację akcji informacyjno – edukacyjnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości.

4)Na kolejnym posiedzeniu zaplanowanym na I kwartał 2012 r. przedstawić do zaopiniowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku sprawozdania z realizacji zadań przez służby, inspekcje i straże za 2011 rok.

5)Na kolejne posiedzenie zaplanowane na I kwartał 2012 zaprosić Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu.

Starosta


Adam Hajduk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »