| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Raciborskiego

z dnia 24 stycznia 2012r.

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RACIBORZU ZA 2011 ROK

Sprawy organizacyjne i formalno-prawne:

Realizując postanowienia art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Starosta Raciborski informuje, że w 2011 roku w skład Komisji wchodzili:

1)Adam Hajduk - Starosta Raciborski - Przewodniczący.

2)Marek Kulewicz - Dyrektor Zakładu Karnego Raciborzu powołany przez Starostę Raciborskiego.

3)Andrzej Charuk – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

4)Mieczysław Podhorodyński - powołany przez Starostę Raciborskiego – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

5)Sławomir Janowski - Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych powołany przez Starostę Raciborskiego.

6)Edward Morciniec – Prezes Związku Powiatowego OSP Kuźnia Raciborska powołany przez Starostę Raciborskiego.

7)Krzysztof Szydłowski - Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu.

8)Sebastian Dworak - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

9)Eugeniusz Kosel – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

10)Danuta Kozakiewicz - wyznaczona przez Prokuratora Okręgowego w Gliwicach.

11)Marceli Klimanek - delegowany przez Radę Powiatu Raciborskiego.

12)Artur Wierzbicki – delegowany przez Radę Powiatu Raciborskiego.

13)Grażyna Kowalska Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu powołana przez Starostę Raciborskiego.

Działalność merytoryczna Komisji.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła dwa posiedzenia.

I posiedzenie odbyło się w dniu 16.06.2011 r.

II posiedzenie odbyło się w dniu 1.12. 2011 r.

Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2011 r. omówiono sprawy związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym powiatu raciborskiego na podstawie przeprowadzonych przeglądów oraz informacji administratorów obiektów oraz urządzeń przeciwpowodziowych. Analizę merytoryczną oraz informację wraz z dokumentacją zdjęciową złożył Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu P. Krzysztof Szydłowski. Zgodnie z dalszym porządkiem obrad poddano analizie siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu raciborskiego. Głos w sprawie zabrał Komendant Powiatowy PSP w Raciborzu P. Jan Pawnik. Omówił kwestie związane z włączaniem poszczególnych jednostek do systemu oraz ich wyposażenie. Następnie zapoznał zebranych z poszczególnymi jednostkami na obszarze powiatu oraz zasad ich działania podczas akcji ratowniczo - gaśniczych. Po dyskusji podsumowującej ww. zagadnienia Starosta Raciborski – Przewodniczący Komisji przedstawił sprawy bieżące oraz wymagające kontynuacji. Zebrani zwrócili uwagę na potrzebę kontynuacji uchwalonego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 - 2013. Poddano analizie projekt nowej ankiety skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na obszarze powiatu raciborskiego. Komisja naniosła poprawki do ww. ankiety uszczegóławiając ją oraz badając zgodność pomiędzy pytaniami typu self report a servey wiktymizacyjny.Na posiedzeniu omówiono główne założenia wieloszczeblowych ćwiczeń obronnych pk. Koliber 2011. Koncepcję, ramowy plan oraz cel ćwiczenia zaplanowanego na 20 - 21 października 2011 r. przedstawił Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu. Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 1 grudnia 2011 r. Na posiedzeniu przedstawiono w formie prezentacji główne założenia planowanej akcji profilaktycznej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze powiatu raciborskiego, na I półrocze 2012 r. Wśród głównych celów przedsięwzięcia wymieniono m.in. cel profilaktyczny, kontrolny oraz w zakresie inżynierii ruchu. Głównym organizatorem akcji będzie Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu. Patronat honorowy obejmą m.in. Starosta Raciborski oraz Prezydent Miasta Racibórz jak również lokalne media. Zgodnie z założeniami działania akcji ukierunkowane będą na zwiększenie świadomości prawnej kierowców (przede wszystkim rowerzystów) poruszających się po drogach pod kątem ostatnich zmian prawnych w przepisach oraz zmian w infrastrukturze drogowej powiatu (nowopowstałe ścieżki rowerowe). P. Sebastian Dworak – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego omówił również zaplanowane na miesiące maj - czerwiec propozycję przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową dla uczniów szkół oraz zwieńczającą przedsięwzięcie kampanię edukacyjną skierowaną do uczniów szkół oraz dorosłych w postaci opracowanych merytorycznie plakatów, ulotek o tematyce związanej z głównymi zasadami bezpieczeństwa na drodze. Jednym z przedsięwzięć będzie również zorganizowanie we współpracy z gminami powiatu raciborskiego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Po dyskusji w której udział brali m.in. P. Danuta Kozakiewicz – Prokurator Rejonowy w Raciborzu, P. Grażyna Kowalska – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, P. Stanisław Mrugała – Kierownik Miejskiego Centrum Reagowania i Ochrony Ludności w Raciborzu oraz P. Krzysztof Szydłowski – Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu, Starosta Raciborski – Przewodniczący KBiP podsumował przedsięwzięcie oraz po akceptacji wszystkich członków Komisji, polecił dopracować szczegóły akcji (poszczególne etapy) z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu oraz zorganizować zaplanowane przedsięwzięcia we współpracy z gminami oraz szkołami na terenie powiatu raciborskiego. Nadzór merytoryczny, monitorowanie oraz podejmowanie działań korygujących powierzono Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zaplanowana akcja informacyjno - edukacyjna wpisuje się w uchwalony przez Radę Powiatu Raciborskiego powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011-2013. W dalszej części posiedzenia zwrócono uwagę na problem zjawiska agresywnych zachowań występujących w miejscach komunikacji publicznej (głównie na trasie przejazdu pociągów relacji Racibórz – Krzyżanowice). Głos w sprawie zabrał P. Stanisław Mrugała z Miejskiego Centrum Reagowania i Ochrony Ludności. Po omówieniu tematu postanowiono przedstawić problem Komendantowi Powiatowemu Policji w Raciborzu.

Podsumowanie:

W okresie obejmującym sprawozdanie Komisja złożyła następujące wnioski, które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu:

1)Wystąpić do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu o informację w zakresie stanu technicznego przepompowni wałowych w mjsc. Turze oraz Ciechowice.

2)Uzupełnić / uaktualnić ankiety kierowane cyklicznie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3)Rozpocząć od miesiąca stycznia 2012 r. realizację akcji informacyjno – edukacyjnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości.

4)Na kolejnym posiedzeniu zaplanowanym na I kwartał 2012 r. przedstawić do zaopiniowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku sprawozdania z realizacji zadań przez służby, inspekcje i straże za 2011 rok.

5)Na kolejne posiedzenie zaplanowane na I kwartał 2012 zaprosić Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu.

Starosta


Adam Hajduk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »