| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Lublinieckiego

z dnia 25 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011

Na podstawie art. 38a ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   celu realizacji zadań starosty w   zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i   strażami oraz zadań określonych w   ustawach w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli utworzono Komisję Bezpieczeństwa i   Porządku, zwaną dalej Komisją.  

             

              Realizując zadania z   zakresu bezpieczeństwa i   porządku na terenie powiatu lublinieckiego w   roku 2011 Starosta Lubliniecki – Przewodniczący Komisji zawarł porozumienie z   Komendantem Powiatowym Policji w   Lublińcu, w   wyniku którego zostały przekazane środki finansowe w   kwocie 15   000 zł z   przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający ustawową normę. Planowanie tych służb prewencyjnych było oparte zarówno na analizach stanu bezpieczeństwa, jak również na podstawie otrzymywanych sygnałów od mieszkańców powiatu. Wykonując powyższe porozumienie zrealizowano 78 służb ponadnormatywnych, podczas których kontrolowano: bezpieczeństwo dzieci i   młodzieży w   drodze do i   ze szkoły, bezpieczeństwo i   porządek obywateli, okolice dyskotek, bezpieczeństwo uczestników imprez masowych oraz miejsca handlu art. monopolowymi pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Służby normatywne realizowane były w   miesiącach kwiecień – wrzesień 2011r.  

              W ramach realizacji założeń programu „Razem Bezpieczniej” Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku, wraz z   przedstawicielami powiatowych służb, inspekcji i   straży realizowała następujące zadania:  

a)   kontrole wybranych obiektów wypoczynku dzieci i   młodzieży – łącznie 18 kontroli,  
z czego 6   w okresie ferii zimowych, 12 w   okresie letnim;  

b)   realizacja założeń programu „Bezpieczna droga do szkoły” przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w   Lublińcu;  

c)   realizacja 95 spotkań informacyjnych z   dziećmi i   młodzieżą na temat konsekwencji popełniania czynów zabronionych;  

d)   uczestnictwo w   60 spotkaniach z   psychologami i   dyrektorami placówek oświatowych  
o tematyce przeciwdziałania demoralizacji i   przestępczości nieletnich;  

e)   udział Komendy Powiatowej Policji w   Lublińcu w   „Niebieskim Festynie”;  

f)   kontrole – łącznie 28 – poprawności oznakowania dróg w   rejonach szkółi przedszkoli na terenie powiatu, ponadto zrealizowano cyklicznie (wiosna i   jesień) kontrole stanu nawierzchni i   oznakowania poziomego dróg;  

g)   współudział w   egzaminach na karty rowerowe i   motorowerowe, a   także w   prelekcjach  
i pogadankach dla dzieci i   młodzieży w   zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach.  

W 2011r. skład Komisji zmienił się raz; na mocy Zarządzenia Nr 3/2011 Starosty Lublinieckiego z   dnia 3   stycznia 2011r. w   sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2008 Starosty Lublinieckiego z   dnia 25 września 2008r. w   sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwai Porządku na kadencję 2008/2011 w   miejsce radnego Leszka Matyja powołano w   skład Komisji radnego Marka Wręczyckiego.  

W dniu 28 marca 2011r. Rada Powiatu w   Lublińcu uchwaliła Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i   porządku publicznego.  

W dniu 16 listopada 2011r., w   związku z   upływem kadencji Komisji, Starosta Lubliniecki Zarządzeniem Nr 57/2011 z   dnia 19 października 2011r. w   sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku na kadencję 2011/2014 utworzył nową Komisjęw niezmienionym składzie osobowym.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku  


mgr inż.   Joachim   Smyła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »