| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 153/XIV/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ) w   związku z   art. 68 ust. 1   pkt 7   i ust. 1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z   2010 r. Nr 102, poz 651 z   poźn. zm.)  

Rada Miejska w   Kłobucku   uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wysokość stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalimieszkalnych zbywanych na rzecz dotychczasowych najemców.  

2.   Stawka procentowa o   której mowa w   ust. 1   wynosi 90 % ceny sprzedaży lokalimieszkalnych.  

3.   Warunkiem przyznania bonifikaty, o   której mowa w   ust. 1   jest:  

1)   nabycie lokali mieszkalnych przez ich najemców do dnia 31 grudnia 2013 r.;  

2)   niekorzystanie przez najemców lokali, w   okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających wejście w   życie niniejszej uchwały, z   umorzeń należności z   tytułu czynszu lub innych opłat związanych z   korzystaniem z   lokalu, z   zastrzeżeniem ust. 4.  

4.   Dokonanie przez najemcę lokalu, przed zawarciem umowy sprzedaży zwrotu Gminie Kłobuck całości umorzonych należności, o   których mowa w   ust. 3   pkt 2, wrazz ustawowymi odsetkami, uprawnia do korzystania z   bonifikaty w   pełnej wysokości określonej w   ust. 2.  

§   2.   Uchyla się Uchwałę Nr 143/XIII/2011 Rady Miejskiej w   Kłobucku z   dnia 29 listopada 2011 r.  
w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kłobucku  


inż.   Batóg   Józef

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jolanta Mieczkowska-Luto

Psycholog międzykulturowy, trener biznesu z 14-letnim doświadczeniem, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zastępca kierownika szkół trenerskich Ośrodka INTRA. Absolwentka Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Studium Treningu Interpersonalnego, Kursu Pomocy Psychologicznej, Akademii Analizy Transakcyjnej. Specjalizuje się w realizacji szkoleń m.in. z zakresu współpracy zespołowej, komunikacji, asertywności i efektywności osobistej i edukacji trenerów. Wykłada i prowadzi zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie podstaw treningu i warsztatu psychologicznego. . W pracy szkoleniowej korzysta ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych tj. D3TM (DISC Personality Assesment, TEAMS, VALUES). W zakresie tej metody jest jedną z trzech osób w Polsce mogących nadawać międzynarodowy certyfikat Certified Behavioral Consultant. Współautorka (z Agatą Kołodziejczyk-Stryjek) kursów w ramach Akademii Charaktery: Znajdź czas (poświęcony efektywności osobistej) oraz Własnym głosem (dotyczący autoprezentacji oraz radzenia sobie z nieśmiałością)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »