| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 153/XIV/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ) w   związku z   art. 68 ust. 1   pkt 7   i ust. 1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z   2010 r. Nr 102, poz 651 z   poźn. zm.)  

Rada Miejska w   Kłobucku   uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wysokość stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalimieszkalnych zbywanych na rzecz dotychczasowych najemców.  

2.   Stawka procentowa o   której mowa w   ust. 1   wynosi 90 % ceny sprzedaży lokalimieszkalnych.  

3.   Warunkiem przyznania bonifikaty, o   której mowa w   ust. 1   jest:  

1)   nabycie lokali mieszkalnych przez ich najemców do dnia 31 grudnia 2013 r.;  

2)   niekorzystanie przez najemców lokali, w   okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających wejście w   życie niniejszej uchwały, z   umorzeń należności z   tytułu czynszu lub innych opłat związanych z   korzystaniem z   lokalu, z   zastrzeżeniem ust. 4.  

4.   Dokonanie przez najemcę lokalu, przed zawarciem umowy sprzedaży zwrotu Gminie Kłobuck całości umorzonych należności, o   których mowa w   ust. 3   pkt 2, wrazz ustawowymi odsetkami, uprawnia do korzystania z   bonifikaty w   pełnej wysokości określonej w   ust. 2.  

§   2.   Uchyla się Uchwałę Nr 143/XIII/2011 Rady Miejskiej w   Kłobucku z   dnia 29 listopada 2011 r.  
w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kłobucku  


inż.   Batóg   Józef

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »