| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/127/11 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Myszkowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miasta

uchwala, co następuje:

§ 1. Określić następujące zasady wnoszenia przez Burmistrza Myszkowa udziałów i wkładów pieniężnych i niepieniężnych Gminy Myszków do spółek kapitałowych:

1) Burmistrz wnosi do spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje wkłady pieniężne
w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy,

2) Burmistrz wnosi do spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje wkłady niepieniężne (aporty) w postaci gruntów, budynków, budowli, środków trwałych wyposażenia i innych aktywów.

§ 2. Wniesienie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach wymaga uprzedniej wyceny wnoszonego wkładu, sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia w zakresie wyceny majątku. Wyceny nie dokonuje sięw przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej nabycie bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów.

§ 3. 1. Burmistrz Myszkowa może cofać należące do Gminy Myszków udziały i akcje w spółkach.

2. Cofanie udziałów lub akcji następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 4. 1. Burmistrz Myszkowa może zbywać udziały i akcje w spółkach.

2. Decyzję o zbyciu udziałów Burmistrz Myszkowa podejmuje w formie Zarządzenia.

§ 5. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów i akcji w spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki oraz stanu i perspektyw jej rozwoju.

§ 6. Obejmowanie i zbycie udziałów lub akcji w spółce, wycofanie udziałów lub akcji w spółce wymaga opinii Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

§ 7. O każdym wniesieniu wkładu, cofaniu albo zbyciu udziałów lub akcji Burmistrz Myszkowa informuję Radę Miasta na najbliższej sesji Rady następującej po wniesieniu wkładu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów lub akcji. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych wkładów, cofniętych lub zbytych udziałach lub akcjach a także, do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszkowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »