| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/75/11 Rady Gminy Lipowa

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2) Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Setla


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/75/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 27 października 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH

§ 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

1) Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a Gminą Lipowa zwaną dalej Gminą.

2) Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z przystanków.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

1) Korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków jest ustalana przez Radę Gminy Lipowa w drodze uchwały.

2) Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

3) Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:

a) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

b) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

§ 3. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

1) Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy:

a) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki,

b) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w ust. 2.

2) Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Gminę formy i rozmiaru tabliczki przystankowej.

3) Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/75/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 27 października 2011 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Lp.

Nazwa ulicy

Nazwa

Opis

Udostępnienie

1

1405 S

Leśna „GS” / u Bindy /

Obustronny

Operator / przewoźnicy

2

1405 S

Leśna Remiza

Obustronny

Operator / przewoźnicy

3

1405 S

Leśna Kościół

Obustronny

Operator / przewoźnicy

4

1405 S

Leśna u Widza

Obustronny

Operator / przewoźnicy

5

1405 S

Lipowa Granica

Obustronny

Operator / przewoźnicy

6

1405 S

Lipowa Moroń

Obustronny

Operator / przewoźnicy

7

1405 S

Lipowa centrum

Obustronny

Operator / przewoźnicy

8

1405 S

Lipowa Kościól

Obustronny

Operator / przewoźnicy

9

1405 S

Lipowa Puściny

Obustronny

Operator / przewoźnicy

10

1405 S

Lipowa Podlasem

Obustronny

Operator / przewoźnicy

11

1402 S

Lipowa Poddzielec

Obustronny

Operator / przewoźnicy

12

1402 S

Słotwina Kuźnia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

13

640001 S

Słotwina skrzyżowanie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

14

1455 S

Lipowa 4 /granica/

Obustronny

Operator / przewoźnicy

15

1455 S

Lipowa SKR

Obustronny

Operator / przewoźnicy

16

1455 S

Lipowa Piwniczki

Obustronny

Operator / przewoźnicy

17

1455 S

Lipowa Strażnica

Obustronny

Operator / przewoźnicy

18

1455 S

Lipowa Bindy

Obustronny

Operator / przewoźnicy

19

1455 S

Ostre Rondo

Obustronny

Operator / przewoźnicy

20

1455 S

Ostre

Obustronny

Operator / przewoźnicy

21

1455 S

Twardorzeczka sklep

Obustronny

Operator / przewoźnicy

22

1455 S

Twardorzeczka szkoła

Obustronny

Operator / przewoźnicy

23

1455 S

Twardorzeczka Gruby

Obustronny

Operator / przewoźnicy

24

1455 S

Twardorzeczka Gruby I

Obustronny

Operator / przewoźnicy

25

1455 S

Twardorzeczka Gruby II

Obustronny

Operator / przewoźnicy

26

1458 S

Lipowa Lewiatan

Obustronny

Operator / przewoźnicy

27

1458 S

Lipowa Jaski

Obustronny

Operator / przewoźnicy

28

640018 S

Sienna Granica

Obustronny

Operator / przewoźnicy

29

640018 S

Sienna Sklep

Obustronny

Operator / przewoźnicy

30

640018 S

Sienna Skrzyżowanie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

31

640019 S

Sienna pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »