| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 227/XVII/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku Wierzba krucha (Salix fragilis) rosnącego przy ul. Gen. Józefa Hallera oraz uznania za pomnik przyrody drzewa gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) rosnącego przy ul. Raciborskiej w Rybniku

Or-0150/00198/11

2011/096783

Uchwała Nr 227/XVII/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku Wierzba krucha (Salix fragilis) rosnącego przy ul. Gen. Józefa Hallera oraz uznania za pomnik przyrody drzewa gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) rosnącego przy ul. Raciborskiej w Rybniku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach

Rada Miasta Rybnika
uchwala :

§ 1. 1. Zniesienie formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku Wierzba krucha (Salix fragilis), o obwodzie pnia 605 cm, stanowiącego pomnik przyrody na podstawie decyzji nr RL-VII-7140/25/81 Wojewody Katowickiego z dnia 17 września 1981 r. o uznaniu za pomnik przyrody (nr gminny pomnika 2).

2. Zniesienie statusu pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, następuje z uwagi na bardzo zły stan zdrowotny drzewa i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. 1. Uznanie za pomnik przyrody podlegającej ochronie prawnej drzewo gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) o pniu wieloprzewodnikowym z trzema głównymi pniami o obwodach: 243 cm, 238 cm i 185 cm, rosnące na działce nr 130/1, będącej własnością Gminy Miasta Rybnik, zlokalizowane przy ul. Raciborskiej w okolicy budynków o numerach 12 i 14, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Nacyny w Rybniku.

2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

§ 3. W stosunku do pomnika o którym mowa w § 2, w ramach czynnej ochrony ustala się możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew.

§ 4. W stosunku do drzewa gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) uznanego za pomnik przyrody, wymienionego w § 2 zabrania się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Arletta Bolesta

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »