| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 19/VI/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 20 grudnia 2011r.

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w sprawie przyjęcia "Zasad porządkowych obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust 1   i art. 42 w   związku z   art.69 ust.3 ustawy a   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r., nr 97, poz. 1591 z   późn.zm), art. 15 ust.5 w   związku z   art.15 ust. 4   ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (tj. Dz.U. z   2000r., nr 50, poz. 601 z   późn.zm.) oraz § 11 Statutu MZKP w   Tarnowskich Górach (jedn. tekst: Dz.Urzęd. Woj. Śląskiego z   dnia 5   kwietnia 2007 roku nr 59, poz. 1258)  

Zgromadzenie Związku uchwala:  

§   1.   Przyjąć "Zasady porządkowe obowiązujące w   środkach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w   Tarnowskich Górach" w   brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchylić uchwałę nr 11/V/2009 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w   Tarnowskich Górach z   dnia 15 grudnia 2009r. w   sprawie "Zasad porządkowych obowiązujących w   publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w   Tarnowskich Górach".  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia MZKP  


Wiesław   Olszewski

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 19/VI/2011    
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
 

Zasady porządkowe obowiązujące w   środkach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez MZKP Tarnowskie Góry  

§   1.   1.   Zasady porządkowe obowiązują podczas wykonywania usług przewozowych, których organizatorem jest MZKP Tarnowskie Góry.  

2.   Do przestrzegania niniejszych zasad zobowiązane są osoby świadczące usługi przewozowe, pasażerowie oraz pozostałe osoby uczestniczące w   procesie przewozu.  

§   2.   W pojazdach   wykonujących usługi przewozowe, których organizatorem jest MZKP jest zabronione:  

a)   otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,  

b)   nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,  

c)   wsiadanie/(wysiadanie) do/(z) pojazdu po sygnale do odjazdu lub wsiadanie po uprzedzeniu przez kierującego pojazdem, że wolnych miejsc nie ma,  

d)   wychylanie się z   pojazdu i   opieranie o   drzwi podczas jazdy,  

e)   korzystanie z   radioodbiorników bez słuchawek lub zakłócanie w   inny sposób spokoju w   pojeździe,  

f)   palenie wyrobów tytoniowych,  

g)   wykonywanie czynności niedozwolonych w   miejscach publicznych lub mogących narazić mienie na szkody lub współpasażerów na szkody i   obrażenia,  

h)   siadanie na barierkach ochronnych w   przegubie autobusu i   poręczach,na podłodze oraz schodach,  

i)   wchodzenie do pojazdu i   przebywanie w   nim w   łyżworolkach lub wrotkach,  

j)   umieszczanie na siedzeniach zwierząt lub bagażu,  

k)   żebranie i   sprzedaż obnośna,  

l)   wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z   pojazdu,  

m)   zanieczyszczanie pojazdu lub niszczenie jego wyposażenia.  

§   3.   Dopuszcza się w   pojazdach, jedynie za zgodą MZKP:  

a)   grę na instrumentach muzycznych i   korzystanie z   urzadzeń nagłaśniających,  

b)   rozdawanie ulotek lub materiałów reklamowych.  

§   4.   1.   Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w   pobliżu kierującego pojazdem w   sposób ograniczający jego pole widzenia oraz zachowywać się w   sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.  

2.   Pasażerowie nie mogą przewozić rzeczy zagrażających bezpieczeństwu lub stwarzających możliwość wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewoźnikowi, a   także rzeczy, które przeszkadzają pasażerom lub narażają ich na niewygody.  

3.   Pasażerowie nie mogą zakłócać spokoju w   pojeździe.  

4.   Broń można przewozić wyłącznie w   ramach wykonywanego zawodu lub na mocy innych przepisów, pod warunkiemjej stosownego zabezpieczenia.  

§   5.   1.   Podczas przewozu, w   celu zapewnienia bezpieczeństwa i   egzekwowania postanowień niniejszych Zasad porządkowych oraz innych przepisów prawnych, pasażerowie winni stosować się do wskazówek i   poleceń wydawanych przez kierujących oraz innych upoważnionych osób.  

2.   Zasady porządkowe podlegają publikacji poprzez umieszczenie stosownej uchwały w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej MZKP. Ponadto na podstawie niniejszych Zasad porządkowych sporządzone zostaną wyciągi, które podane zostaną do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich w   pojazdach.  

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia MZKP  


Wiesław   Olszewski

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »