| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 19/VI/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 20 grudnia 2011r.

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w sprawie przyjęcia "Zasad porządkowych obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust 1   i art. 42 w   związku z   art.69 ust.3 ustawy a   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r., nr 97, poz. 1591 z   późn.zm), art. 15 ust.5 w   związku z   art.15 ust. 4   ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (tj. Dz.U. z   2000r., nr 50, poz. 601 z   późn.zm.) oraz § 11 Statutu MZKP w   Tarnowskich Górach (jedn. tekst: Dz.Urzęd. Woj. Śląskiego z   dnia 5   kwietnia 2007 roku nr 59, poz. 1258)  

Zgromadzenie Związku uchwala:  

§   1.   Przyjąć "Zasady porządkowe obowiązujące w   środkach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w   Tarnowskich Górach" w   brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchylić uchwałę nr 11/V/2009 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w   Tarnowskich Górach z   dnia 15 grudnia 2009r. w   sprawie "Zasad porządkowych obowiązujących w   publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w   Tarnowskich Górach".  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia MZKP  


Wiesław   Olszewski

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 19/VI/2011    
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
 

Zasady porządkowe obowiązujące w   środkach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez MZKP Tarnowskie Góry  

§   1.   1.   Zasady porządkowe obowiązują podczas wykonywania usług przewozowych, których organizatorem jest MZKP Tarnowskie Góry.  

2.   Do przestrzegania niniejszych zasad zobowiązane są osoby świadczące usługi przewozowe, pasażerowie oraz pozostałe osoby uczestniczące w   procesie przewozu.  

§   2.   W pojazdach   wykonujących usługi przewozowe, których organizatorem jest MZKP jest zabronione:  

a)   otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,  

b)   nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,  

c)   wsiadanie/(wysiadanie) do/(z) pojazdu po sygnale do odjazdu lub wsiadanie po uprzedzeniu przez kierującego pojazdem, że wolnych miejsc nie ma,  

d)   wychylanie się z   pojazdu i   opieranie o   drzwi podczas jazdy,  

e)   korzystanie z   radioodbiorników bez słuchawek lub zakłócanie w   inny sposób spokoju w   pojeździe,  

f)   palenie wyrobów tytoniowych,  

g)   wykonywanie czynności niedozwolonych w   miejscach publicznych lub mogących narazić mienie na szkody lub współpasażerów na szkody i   obrażenia,  

h)   siadanie na barierkach ochronnych w   przegubie autobusu i   poręczach,na podłodze oraz schodach,  

i)   wchodzenie do pojazdu i   przebywanie w   nim w   łyżworolkach lub wrotkach,  

j)   umieszczanie na siedzeniach zwierząt lub bagażu,  

k)   żebranie i   sprzedaż obnośna,  

l)   wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z   pojazdu,  

m)   zanieczyszczanie pojazdu lub niszczenie jego wyposażenia.  

§   3.   Dopuszcza się w   pojazdach, jedynie za zgodą MZKP:  

a)   grę na instrumentach muzycznych i   korzystanie z   urzadzeń nagłaśniających,  

b)   rozdawanie ulotek lub materiałów reklamowych.  

§   4.   1.   Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w   pobliżu kierującego pojazdem w   sposób ograniczający jego pole widzenia oraz zachowywać się w   sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.  

2.   Pasażerowie nie mogą przewozić rzeczy zagrażających bezpieczeństwu lub stwarzających możliwość wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewoźnikowi, a   także rzeczy, które przeszkadzają pasażerom lub narażają ich na niewygody.  

3.   Pasażerowie nie mogą zakłócać spokoju w   pojeździe.  

4.   Broń można przewozić wyłącznie w   ramach wykonywanego zawodu lub na mocy innych przepisów, pod warunkiemjej stosownego zabezpieczenia.  

§   5.   1.   Podczas przewozu, w   celu zapewnienia bezpieczeństwa i   egzekwowania postanowień niniejszych Zasad porządkowych oraz innych przepisów prawnych, pasażerowie winni stosować się do wskazówek i   poleceń wydawanych przez kierujących oraz innych upoważnionych osób.  

2.   Zasady porządkowe podlegają publikacji poprzez umieszczenie stosownej uchwały w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej MZKP. Ponadto na podstawie niniejszych Zasad porządkowych sporządzone zostaną wyciągi, które podane zostaną do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich w   pojazdach.  

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia MZKP  


Wiesław   Olszewski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklepy KOMFORT S.A.

Sklepy KOMFORT S.A. to największa w Polsce sieć specjalizująca się w sprzedaży pokryć podłogowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »