| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/180/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 11 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Świętochłowice

Na podstawie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 65 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Dz. U. z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ) w zw. z art. 13 pkt. 2 i art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565), a także art. 169 ust 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319, Dz. U. z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. W Statucie Miasta Świętochłowice stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr IV/27/2003 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Świętochłowice wprowadza się następującą zmianę:

- w § 105 skreśla się ust. 3 oraz ust. 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »