| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku

Na podstawie ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 nr 142 poz. 1592, tekst jednolity) Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 1129/2008 z   dnia 05 grudnia 2008 r. powołał w   Mieście Katowice Komisję Bezpieczeństwa i   Porządku na trzyletnią kadencję. Zarządzeniem nr 1836/2009 z   dnia 14 grudnia 2009 r., Zarządzeniem nr 1897/2010 z   dnia 1   lutego 2010 r. oraz Zarządzeniem nr 2299/2010 z   dnia 6   września 2010 r. Prezydent Miasta Katowice wprowadził korekty składu osobowego Komisji w   związku ze zmianami personalnymi na stanowiskach Komendanta Miejskiego Policji, Prokuratora Okręgowego w   Katowicach, Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice. Komisja została powołana w   celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Katowice w   zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i   strażami oraz   zadań   określonych   w   ustawach   w   zakresie   porządku   publicznego   i   bezpieczeństwa   obywateli.  

W   2011   r.w   skład   Komisji   Bezpieczeństwa   i   Porządku   w   Katowicach   wchodzili:  
Przewodniczący   Komisji     Piotr   Uszok   Prezydent   Miasta   Katowice,  
Członkowie Komisji:  

  radni delegowani przez Radę Miasta: Jerzy Dolinkiewicz, Witold Witkowicz,  

  osoby   powołane   przez   Prezydenta   Miasta   Katowice:  
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,  
Mirosław Cygan – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice,  
Kazimierz   Romanowski     Komendant   Straży   Miejskiej   w   Katowicach.  
 

  Prokuratorzy   wskazani   przez   Prokuratora   Okręgowego   w   Katowicach:  
Elżbieta   Mizeracka     Prokurator   Rejonowy   Katowice     Południe,  
Urszula   Noras     Cema   -   Prokurator   Rejonowy   Katowice     Północ,  
Jacek   Pandel   -   Prokurator   Rejonowy   Katowice     Wschód,  
Zbigniew   Chromik   -   Prokurator   Rejonowy   Katowice     Zachód.  
 

  Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w   Katowicach:  
podinsp.   Adam   Król     Zastępca   Komendanta   Miejskiego   Policji   w   Katowicach,  
podinsp.   Jarosław   Łydka     Naczelnik   Sekcji   Prewencji   Komendy   Miejskiej   Policji   w   Katowicach.  
 

  Przedstawiciele   powołani   przez   Prezydenta   Miasta   Katowice:  
st.   bryg.   Bogdan   Jędrocha     Komendant   Miejski   PSP   w   Katowicach,  
Bogumił   Sobula     Naczelnik   Wydziału   Organizacji   i   Zarządzania   Urzędu   Miasta   Katowice,  
Maciej   Maciejewski     Pełnomocnik   Prezydenta   ds.   Rozwiązywania   Problemów   Uzależnień,  
Mieczysław   Żyrek     Naczelnik   Wydziału   Edukacji   Urzędu   Miasta   Katowice,  
Anna   Trepka     Dyrektor   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w   Katowicach.  

Na podstawie tematów zaproponowanych przez przedstawicieli Komisji opracowany został Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku na rok 2011 – stanowiący podstawę jej działalności.  
W 2011 r. odbyły się trzy posiedzenia Komisji, w   trakcie których omawiano następujące tematy:  

1.   Przygotowanie projektu „   Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku i   bezpieczeństwa obywateli miasta Katowice w   2010 r.”.  

2.   Podsumowanie i   ocena stanu bezpieczeństwa Miasta Katowice w   2010 r.  

3.   Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku na 2011 r.  

4.   Zabezpieczenie miasta na wypadek wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych w   okresie letnim i   zimowym.  

5.   Zjawiska patologiczne wśród nieletnich – metody identyfikacji i   rozpoznawania, przeciwdziałanie przemocy, uzależnieniu i   niedostosowaniu społecznemu oraz ograniczenie przestępczości nieletnich. Problematyka związana z   ustawą o   przeciwdziałaniu narkomanii przez pryzmat dostępu do środków psychotropowych, odurzających w   tym „dopalaczy”. Możliwości monitorowania patologicznych zachowań na terenie placówek oświatowych oraz miejsc grupowania się młodzieży na terenie Katowic.  

6.   Zagadnienie prowadzenia skupów metali kolorowych na terenie miasta Katowice przez pryzmat wyeliminowania przyjmowania do skupu elementów pochodzących z   czynów zabronionych i   możliwości podjęcia czynności zmierzających do ograniczenia tego zjawiska.  

7.   Ocena skuteczności systemu monitoringu wizyjnego Miasta – istniejące procedury i   możliwości jego wykorzystania, wpływ na stan bezpieczeństwa miasta, sprzężenie monitoringu z   działaniem służb interwencyjnych, funkcjonowanie Miejskiego Centrum Ratownictwa w   tym nr alarmowego 112.  
W   2011 r. odbyły się również dwa posiedzenia zespołu roboczego Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku miasta Katowice dot. wypracowania skutecznej strategii współpracy pomiędzy instytucjami działającymi   w   obszarze   zjawisk   patologicznych   wśród   nieletnich.  
Tematyka posiedzeń Komisji w   2011 r. miała na celu przede wszystkim opiniowanie działań i   przedsięwzięć dotyczących porządku publicznego i   bezpieczeństwa oraz sposobu finansowania tych zadań.  
Podsumowując należy stwierdzić, iż w   2011 r. Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku była istotnym organem opiniodawczym oraz doradczym Prezydenta Miasta Katowice w   zakresie bezpieczeństwa i   porządku publicznego; stanowiła nie tylko ważne forum dyskusyjne, lecz przede wszystkim stała się narzędziem służącym wypracowywaniu konkretnych metod działania mających na celu poprawę bezpieczeństwa   w   mieście.  
Kadencja członków Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku miasta Katowice powołanej Zarządzeniem nr 1129/2008 Prezydenta Miasta Katowice z   dnia 5   grudnia 2008 r. w   sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku miasta Katowice – na mocy przepisu art. 38a ust. 9   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym – wygasła ex lege po trzech latach od chwili jej powołania.W związku z   tym po:  

-   delegowaniu przez Radę Miasta Katowice uchwałą nr XVI/290/11 z   dnia 30.11.2011 r. – dwóch radnych,  

-   wskazaniu przez Prokuratora Okręgowego – czterech przedstawicieli,  

-   delegowaniu przez Komendanta Miejskiego Policji – dwóch przedstawicieli   oraz po powołaniu przez Prezydenta Miasta Katowice osób wyróżniających się wiedzą i   doświadczeniem w   zakresie bezpieczeństwa oraz przedstawicieli miejskich inspekcji, służb i   straży –   Zarządzeniem 625/2011 Prezydenta Miasta Katowice z   dnia 14.12.2011 r. powołano Komisję Bezpieczeństwa i   Porządku na nową trzyletnią kadencję.  

 

 

 

Prezydent Miasta Katowice  


Piotr   Uszok

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »