| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mysłowice z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za rok 2011

Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach w 2011 roku działała pod przewodnictwem Prezydenta Miasta mgr inż. Edwarda Lasoka.

Zmiany w jej składzie nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 57/11 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 3 lutego 2011 roku. W skład Komisji wchodzili:

- radni Rady Miasta Mysłowice: Damian Sojka i Andrzej Sikora delegowani do Komisji zgodnie z Uchwałą Nr VI/38/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 stycznia 2011 r.

- osoby powołane przez Prezydenta Miasta: Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego, Komendant Straży Miejskiej i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Funkcję Sekretarza Komisji – sprawował Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Pan Marek Lis. W pracach Komisji stale uczestniczył Prokurator Rejonowy w Mysłowicach.

Do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym Prezydent Miasta zapraszał:

- Skarbnika Miasta,

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

- Przewodniczącego Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” w Mysłowicach,

W posiedzeniach komisji uczestniczyły ponadto zgodnie z tematyką poszczególnych spotkań następujące osoby: I Zastępca Prezydenta Miasta mgr inż. Grzegorz Brzoska, II Zastępca Prezydenta Miasta inż. Jan Wajant, Audytor Wewnętrzny, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta i Kierownik Tymczasowego Schronienia MOPS.

Podstawę działań Komisji w roku 2011, podobnie jak w latach poprzednich, stanowił „Program poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości w mieście Mysłowice na lata 2008 – 2011.” Został on przyjęty Uchwałą Nr XXII/463/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie: działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania przestępczości w Mysłowicach.

W 2011 roku Komisja zebrała się na pięciu posiedzeniach: 14 lutego, 26 kwietnia, 12 lipca, 7 listopada i 27 grudnia. W wypełnianiu podstawowego celu działania Komisji, jakim jest realizacja określonych w ustawach zadań Prezydenta Miasta Mysłowice w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz w zakresie zwierzchnictwa Prezydenta nad służbami, inspekcjami i strażami, Komisja zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

1)W sprawach oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – W lutym dokonano oceny realizacji zadań „Programu poprawy bezpieczeństwa publicznego na lata 2008 – 2011 miasta Mysłowice” w 2010 roku tj. trzecim roku jego funkcjonowania. Generalnie wskazywano, że mimo iż zaplanowane zadania zostały tylko częściowo zrealizowane z uwagi na ograniczenia budżetowe, to jednak program był ważnym elementem działań na rzecz ograniczenia przestępczości i patologii społecznej w mieście. Informacja na ten temat została przedstawiona radnym w lutym 2011 roku w trakcie Sesji Rady Miasta poświęconej problemom bezpieczeństwa oraz w lipcu 2011 r. za okres 6 miesięcy, radnym Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa Rady Miasta.

Na uwypuklenie zasługują realizowane w ramach programu działania ukierunkowane na:

- bezpieczeństwo w szkołach gdzie cyklicznie realizowany jest program „Bezpieczne Gimnazjum”; problemami tymi zajmowała się Komisja na posiedzeniu w kwietniu, kiedy to dokonano oceny stanu zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich w mieście oraz omówiono prowadzone działania profilaktyczne dla ograniczenia patologii wśród nieletnich.

- bezpieczeństwo w miejscach publicznych gdzie m. in. zwracano uwagę na zwiększenie ilości patroli policji i Straży Miejskiej w miejscach zagrożonych. Temu służyło m.in. sfinansowanie z budżetu miasta dodatkowych służb policjantów prewencji, których wykonano 70 ( 60 po 8 godz. i 10 po 6 godz.) oraz przekazanie środków finansowych na nagrody dla 61 policjantów wyróżniających się w służbie patrolowej. Dodatkowo Urząd finansuje 5 etatów policjantów dzielnicowych kontraktowych oraz pokrywa koszty funkcjonowania jednego punktu konsultacyjnego dzielnicowych. Problematyka ta była głównym punktem porządku obrad lutowego i lipcowego posiedzenia komisji, kiedy to dokonano kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Mysłowice (odpowiednia za 2010 rok i pierwsze półrocze 2011 r.) wytyczając priorytety działania, a także każdej komisji w ramach spraw własnych komisji;

- zapobieganie przemocy w rodzinie, gdzie oprócz doskonalenia procedury „Niebieskiej Karty” tj. pomocy ofiarom realizowano także program ukierunkowany na pomoc sprawcom przemocy. Kontynuowano równolegle działania dla budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; temu celowi służyła zorganizowana przez MOPS w czerwcu V konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych pod hasłem "Ochrona osób starszych i niepełnosprawnych przed przemocą"; tym razem główny nacisk położono na szkolenie przedstawicieli podmiotów zajmujących się pomocą tej grupie osób. Funkcjonował także przy MOPS system „ostrej interwencji” psychologów, którzy udzielali kompleksowej pomocy rodzinie w sytuacjach posttraumatycznych.

2)W sprawach opiniowania pracy podmiotów wykonujących na terenie miasta Mysłowice zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – nie dokonano kompleksowej oceny pracy żadnego z podmiotów wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podmioty realizujące te zadania oceniano na bieżąco poprzez ocenę realizacji przypadających im zadań z zakresu bezpieczeństwa.

3)W sprawach opiniowania projektów prawa miejscowego dotyczących zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – nie opiniowano żadnych projektów prawa miejscowego dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego, ponieważ nie zostały takie zgłoszone do komisji.

4)W sprawach opiniowania projektu budżetu miasta w zakresie finansowania zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - na posiedzeniu komisji w grudniu pozytywnie oceniono projekt budżetu miasta na 2012 rok, w zakresie finansowania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stwierdzono, że budżet w podstawowym zakresie zapewnia realizację tych zadań.

Prezydent Miasta Mysłowice


Edward Lasok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Sadowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »