| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mysłowice z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za rok 2011

Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach w 2011 roku działała pod przewodnictwem Prezydenta Miasta mgr inż. Edwarda Lasoka.

Zmiany w jej składzie nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 57/11 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 3 lutego 2011 roku. W skład Komisji wchodzili:

- radni Rady Miasta Mysłowice: Damian Sojka i Andrzej Sikora delegowani do Komisji zgodnie z Uchwałą Nr VI/38/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 stycznia 2011 r.

- osoby powołane przez Prezydenta Miasta: Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego, Komendant Straży Miejskiej i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Funkcję Sekretarza Komisji – sprawował Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Pan Marek Lis. W pracach Komisji stale uczestniczył Prokurator Rejonowy w Mysłowicach.

Do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym Prezydent Miasta zapraszał:

- Skarbnika Miasta,

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

- Przewodniczącego Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” w Mysłowicach,

W posiedzeniach komisji uczestniczyły ponadto zgodnie z tematyką poszczególnych spotkań następujące osoby: I Zastępca Prezydenta Miasta mgr inż. Grzegorz Brzoska, II Zastępca Prezydenta Miasta inż. Jan Wajant, Audytor Wewnętrzny, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta i Kierownik Tymczasowego Schronienia MOPS.

Podstawę działań Komisji w roku 2011, podobnie jak w latach poprzednich, stanowił „Program poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości w mieście Mysłowice na lata 2008 – 2011.” Został on przyjęty Uchwałą Nr XXII/463/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie: działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania przestępczości w Mysłowicach.

W 2011 roku Komisja zebrała się na pięciu posiedzeniach: 14 lutego, 26 kwietnia, 12 lipca, 7 listopada i 27 grudnia. W wypełnianiu podstawowego celu działania Komisji, jakim jest realizacja określonych w ustawach zadań Prezydenta Miasta Mysłowice w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz w zakresie zwierzchnictwa Prezydenta nad służbami, inspekcjami i strażami, Komisja zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

1)W sprawach oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – W lutym dokonano oceny realizacji zadań „Programu poprawy bezpieczeństwa publicznego na lata 2008 – 2011 miasta Mysłowice” w 2010 roku tj. trzecim roku jego funkcjonowania. Generalnie wskazywano, że mimo iż zaplanowane zadania zostały tylko częściowo zrealizowane z uwagi na ograniczenia budżetowe, to jednak program był ważnym elementem działań na rzecz ograniczenia przestępczości i patologii społecznej w mieście. Informacja na ten temat została przedstawiona radnym w lutym 2011 roku w trakcie Sesji Rady Miasta poświęconej problemom bezpieczeństwa oraz w lipcu 2011 r. za okres 6 miesięcy, radnym Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa Rady Miasta.

Na uwypuklenie zasługują realizowane w ramach programu działania ukierunkowane na:

- bezpieczeństwo w szkołach gdzie cyklicznie realizowany jest program „Bezpieczne Gimnazjum”; problemami tymi zajmowała się Komisja na posiedzeniu w kwietniu, kiedy to dokonano oceny stanu zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich w mieście oraz omówiono prowadzone działania profilaktyczne dla ograniczenia patologii wśród nieletnich.

- bezpieczeństwo w miejscach publicznych gdzie m. in. zwracano uwagę na zwiększenie ilości patroli policji i Straży Miejskiej w miejscach zagrożonych. Temu służyło m.in. sfinansowanie z budżetu miasta dodatkowych służb policjantów prewencji, których wykonano 70 ( 60 po 8 godz. i 10 po 6 godz.) oraz przekazanie środków finansowych na nagrody dla 61 policjantów wyróżniających się w służbie patrolowej. Dodatkowo Urząd finansuje 5 etatów policjantów dzielnicowych kontraktowych oraz pokrywa koszty funkcjonowania jednego punktu konsultacyjnego dzielnicowych. Problematyka ta była głównym punktem porządku obrad lutowego i lipcowego posiedzenia komisji, kiedy to dokonano kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Mysłowice (odpowiednia za 2010 rok i pierwsze półrocze 2011 r.) wytyczając priorytety działania, a także każdej komisji w ramach spraw własnych komisji;

- zapobieganie przemocy w rodzinie, gdzie oprócz doskonalenia procedury „Niebieskiej Karty” tj. pomocy ofiarom realizowano także program ukierunkowany na pomoc sprawcom przemocy. Kontynuowano równolegle działania dla budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; temu celowi służyła zorganizowana przez MOPS w czerwcu V konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych pod hasłem "Ochrona osób starszych i niepełnosprawnych przed przemocą"; tym razem główny nacisk położono na szkolenie przedstawicieli podmiotów zajmujących się pomocą tej grupie osób. Funkcjonował także przy MOPS system „ostrej interwencji” psychologów, którzy udzielali kompleksowej pomocy rodzinie w sytuacjach posttraumatycznych.

2)W sprawach opiniowania pracy podmiotów wykonujących na terenie miasta Mysłowice zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – nie dokonano kompleksowej oceny pracy żadnego z podmiotów wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podmioty realizujące te zadania oceniano na bieżąco poprzez ocenę realizacji przypadających im zadań z zakresu bezpieczeństwa.

3)W sprawach opiniowania projektów prawa miejscowego dotyczących zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – nie opiniowano żadnych projektów prawa miejscowego dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego, ponieważ nie zostały takie zgłoszone do komisji.

4)W sprawach opiniowania projektu budżetu miasta w zakresie finansowania zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - na posiedzeniu komisji w grudniu pozytywnie oceniono projekt budżetu miasta na 2012 rok, w zakresie finansowania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stwierdzono, że budżet w podstawowym zakresie zapewnia realizację tych zadań.

Prezydent Miasta Mysłowice


Edward Lasok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »