| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 16 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta Świętochłowice za 2011 rok

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana na podstawie art. 38a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.01.142.1592).

W 2011 roku Komisja działała w składzie ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 153/2011 z dnia 7.03.2011 roku.


Komisję powołano w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Dawid Kostempski

2. Członkowie Komisji:

- Jadwiga Garbaciok

- Andrzej Miłek

- Bogdan Nowak

- Janusz Borkowski

- Mirosław Kwiatkowski

- Ryszard Willner-Paster

- Komendant Straży Miejskiej

3. Osoby z głosem doradczym:

- Roman Penkała

- Joanna Peretiatkowicz

- Wojciech Kruciński

- Robert Jańczuk

- Danuta Piątek

- Monika Potempa

- Piotr Szczepański

- Andrzej Morawiec

W pracach Komisji, poza stałymi członkami brali również udział pracownicy innych służb i inspekcji. Przedstawiciele byli zapraszani w zależności od tematyki posiedzeń Komisji. W pracach Komisji uczestniczyli pracownicy następujących wydziałów i instytucji:

- Wydziału Edukacji

- Wydziału Zdrowia, Kultury i Sportu

- Wydziału Inwestycji i Remontów

- Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ekologii

- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- Ośrodka Pomocy Społecznej

- Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”

- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

- Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku zebrała się 4 razy. Spotkania Komisji odbywały się w oparciu o opracowany w styczniu plan pracy Komisji. Spotkania odbyły się odpowiednio:

- 28.03.2011 roku;

- 06.06.2011 roku;

- 19.09.2011 roku;

- 12.12.2011 roku.

Szczególnym zadaniem Komisji jest koordynowanie działań wszystkich podmiotów działających w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Świętochłowice oraz realizacja uchwały nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25.06.2003 roku, w sprawie przyjęcia do realizacji programu bezpieczeństwa i porządku publicznego „Bezpieczne Świętochłowice”.I posiedzenie w dniu 28.03.2011 roku

Omówiono sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II Kadencji, zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592).

Komendanci Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej – przedstawili informacje o stanie bezpieczeństwa miasta za 2011 rok.

Inspektor Wydziału Dróg i Mostów – koordynator „Akcji Zima” przedstawił sprawozdanie z realizacji „Akcji Zima 2010/2011” na terenie miasta oraz pozytywnie ocenił jego realizację.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła sposób realizacji programu ”Bezpieczne Ferie” zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia placówek dla młodzieży.

Omówiono stan techniczny mostów i tuneli oraz przejść podziemnych szczególnie pod torami kolejowymi. Przedstawiciel PKP przedstawił projekt remontu przejścia pod torami przy ul. Tunelowej.

Omówiono plan pracy komisji na 2011 rok.II posiedzenie w dniu 06.06.2011 roku

Komendanci Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej – przedstawili bieżącą ocenę porządku i bezpieczeństwa mieszkańców.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i Naczelnik Wydziału Edukacji omówili organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, realizację programu „Bezpieczne wakacje” jak i organizację letniego wypoczynku w mieście, organizację półkolonii i dożywiania w szkołach, a także wyjazdów na kolonie i obozy.

Na zbiorniku wodnym „SKAŁKA” będzie można korzystać z wypożyczalni kajaków, oraz z basenu dla najmłodszych niepływających. Bezpieczeństwo wypoczywającym zapewni Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, doraźnie będzie kontrolowało tzw. dzikie kąpieliska.

Omawiając kontrolę dzikich kąpielisk zwrócono uwagę na brak na niektórych zbiornikach wodnych tablic z zakazem kąpieli. Zarządcom zbiorników wodnych nakazano umieszczenie ww. tablic. Nakazano Straży Miejskiej zwiększenie ilości patroli w okresie letnim tzw. dzikich kąpielisk.

Omówiono stan bezpieczeństwa w otoczeniu pustostanów wyłączonych z eksploatacji na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w mieście.


III posiedzenie w dniu 19.09.2011 roku

Komendanci Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej – przedstawili bieżącą ocenę porządku i bezpieczeństwa mieszkańców.

Dokonano oceny organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, realizacji programu „Bezpieczne wakacje” oraz oceniono pracę służb i straży w czasie wakacji.

Nakazano administracji Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych dokonać przeglądu klatek schodowych odnośnie zalegających tam mebli, które są zagrożeniem dla mieszkańców w przypadku pożaru.

Przedstawiono propozycje wydatków budżetowych miasta na 2012r. w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.IV posiedzenie w dniu 12.12.2011 roku

Komendanci Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej – przedstawili bieżącą ocenę porządku i bezpieczeństwa mieszkańców.

Koordynator Akcji Zima przedstawił stan zabezpieczenia miasta na wypadek wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych w okresie zimy.

- Przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. omówił przygotowanie przedsiębiorstwa do usuwania skutków zimy.

- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił propozycję zwiększenia ilości miejsc w noclegowni dla bezdomnych oraz miejsc wydawania ciepłych posiłków jak i odzieży na okres zimowy.

- Naczelnik Wydziału Edukacji omówił przygotowanie placówek oświatowych do zimy.

Polecono wydrukować 700 ulotek dla dzieci, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych „Nie dla czadu” informujące o niebezpieczeństwie zatrucia tlenkiem węgla.

Podsumowano pracę Komisji za 2011r. oraz ustalono wstępny harmonogram prac Komisji na 2012r.

Komisja wyraziła pozytywną opinię odnośnie pracy Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz współdziałania tych służb z Prokuraturą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym na działania Komisji nie poniesiono żadnych kosztów z budżetu miasta.

Prezydent Miasta Świętochłowice


Dawid Kostempski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »