| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany treści niektórych postanowień Statutu Gminy Gorzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2   pkt 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r., nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:  

§   1.   W Statucie Gminy Gorzyce uchwalonym Uchwałą nr V/60/03 Rady Gminy Gorzyce z   dnia 2   kwietnia 2003 r. z   późniejszymi zmianami dokonać następujących zmian:  

1)   w Rozdziale V – Organizacja i   tryb pracy Rady Gminy, skreśla się dotychczasową treść § 35 i   wprowadza się nową w   brzmieniu: "1. Z   każdej sesji Rady pracownik Urzędu, lub inna wyznaczona przez Wójta osoba, sporządza protokół obrad.  

2.   Pomocniczym środkiem dla sporządzenia protokołu jest nagranie z   przebiegu sesji, które przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu na następnej sesji."  

2)   w Rozdziale V – Organizacja i   tryb pracy Rady Gminy, w   § 37 w   ust. 2   na końcu zdania dodaje się słowa:                     "i przesłuchaniu nagrania z   przebiegu sesji."  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Krzysztof   Małek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »