| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany treści niektórych postanowień Statutu Gminy Gorzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2   pkt 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r., nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:  

§   1.   W Statucie Gminy Gorzyce uchwalonym Uchwałą nr V/60/03 Rady Gminy Gorzyce z   dnia 2   kwietnia 2003 r. z   późniejszymi zmianami dokonać następujących zmian:  

1)   w Rozdziale V – Organizacja i   tryb pracy Rady Gminy, skreśla się dotychczasową treść § 35 i   wprowadza się nową w   brzmieniu: "1. Z   każdej sesji Rady pracownik Urzędu, lub inna wyznaczona przez Wójta osoba, sporządza protokół obrad.  

2.   Pomocniczym środkiem dla sporządzenia protokołu jest nagranie z   przebiegu sesji, które przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu na następnej sesji."  

2)   w Rozdziale V – Organizacja i   tryb pracy Rady Gminy, w   § 37 w   ust. 2   na końcu zdania dodaje się słowa:                     "i przesłuchaniu nagrania z   przebiegu sesji."  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Krzysztof   Małek

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »