| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 84/XII/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 11 stycznia 2012r.

zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach

Na podstawie art. 18 ust. 1   i art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 poz. 1362 z   2009r. z   późniejszymi zmianami) i   art. 12 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z   późniejszymi zmianami))    

Rada Gminy Świerklany uchwala :  

§   1.   Dokonać zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Świerklanach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/59/03 Rady Gminy Świerklany z   dnia 28 maja 2003 roku, w   ten sposób, że:    

1.   w § 5   ust 1   dodaje się lit. c w   brzmieniu: „ realizacja zadań własnych Gminy przewidzianych przepisami ustawy z   dnia 29 lipca 2005r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie”.    

2.   w § 5   ust. 1   dodaje się lit. d w   brzmieniu:: „realizacja zadań własnych Gminy przewidzianych przepisami ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej”.    

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.    

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »