| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 84/XII/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 11 stycznia 2012r.

zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach

Na podstawie art. 18 ust. 1   i art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 poz. 1362 z   2009r. z   późniejszymi zmianami) i   art. 12 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z   późniejszymi zmianami))    

Rada Gminy Świerklany uchwala :  

§   1.   Dokonać zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Świerklanach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/59/03 Rady Gminy Świerklany z   dnia 28 maja 2003 roku, w   ten sposób, że:    

1.   w § 5   ust 1   dodaje się lit. c w   brzmieniu: „ realizacja zadań własnych Gminy przewidzianych przepisami ustawy z   dnia 29 lipca 2005r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie”.    

2.   w § 5   ust. 1   dodaje się lit. d w   brzmieniu:: „realizacja zadań własnych Gminy przewidzianych przepisami ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej”.    

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.    

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »