| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/226/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze oraz ustalenia stawki procentowej bonifikaty

w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze oraz ustalenia stawki procentowej bonifikaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 i ust.11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. nr 175, poz. 1459 ze zmianami), na wniosek grupy radnych

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala

§ 1.

Wyrazić zgodę na udzielanie osobom fizycznym, będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze, bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 2.

Bonifikaty udziela się na wniosek użytkownika wieczystego, o którym mowa w §1, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)przedmiotem użytkowania wieczystego jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym lub udział w nieruchomości związany z odrębnym prawem własności lokalu mieszkalnego,

2)użytkownik wieczysty nie posiada zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu podatku od nieruchomości,

3)użytkownik wieczysty zadeklaruje jednorazowe uiszczenie opłaty za przekształcenie prawa.

§ 3.

Ustalić stawkę bonifikaty od opłaty, o której mowa w §1 w wysokości 90%.

§ 4.

Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się jej postanowienia.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »