| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/89/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 238-239 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32 072 057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

dochody bieżące 16 713 356 zł

dochody majątkowe 15 358 701 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 672 057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

wydatki bieżące 16 713 356 zł

wydatki majątkowe 9 958 701 zł

Wydatki majątkowe w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 5 400 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych rat kredytów w wysokości 5 286 500 zł i zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 113 500 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 5 400 000 zł, godnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 97 300 zł

2) celową w wysokości 38 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 340 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 330 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 825 142 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 275 800 zł, zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 400 000 zł (w tym na spłatę zaciągniętych rat kredytów w wysokości 5 286 500 zł i zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 113 500 zł.).

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 5 000 000 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto podstawowe (wydatki) i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto podstawowe (dochody) i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/89/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Szczyrk na 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/89/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2012r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/89/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe w 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/89/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/89/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/89/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2012r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/89/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe "KOMP-BIUR" sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »