| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr OKA-4110-22(13)/2011/2012/2530/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 9 lutego 2012r.

o decyzji nr WCC/1071-ZTO/2530/W/OKA/2012/KT

W dniu dzisiejszym, na wniosek Przedsiębiorstwa Inzynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Zdrojowej 4, kod pocz. 43-200 Pszczyna, została zmieniona koncesja na wytwarzanie ciepła udzielona temu przedsiębiorstwu energetycznemu.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiebiorcy - Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.: decyzją Nr WCC/1071/2530/W/OKA/2002/HM z dnia 27 stycznia 2003 r. (ze zmianą) koncesji na wytwarzanie ciepła, określając w niej m.in. przedmiot i zakres działalności objętej koncesją.

W dniu 5 lipca 2011 r. wpłynęło pismo Koncesjonariusza, w którym wniósł on o zmianę okresu ważności koncesji na wytwarzanie ciepła. Pismo to zostało uznane za wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/1071/2530/W/OKA/2002/HM z dnia 27 stycznia 2003 roku (ze zmianą), o której mowa w art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W myśl art. 39 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.

Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasadniony. Termin ważności koncesji został przedłużony do dnia 31 stycznia 2028 r.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »