| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 8, pkt 10 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.1) ) oraz § 5 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 103), po stwierdzeniu wścieklizny zwierząt u lisa odstrzelonego na terenie miejscowości Pradła gm. Kroczyce, zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny, zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren części gminy Kroczyce ograniczony:

1) od strony północnej: od skrzyżowania w miejscowości Pradła drogi wojewódzkiej nr 794 z drogą krajową nr 78, drogą tą na północny wschód do granicy administracyjnej gminy Kroczyce,

2) od strony wschodniej: od granicy administracyjnej gminy Kroczyce na drodze krajowej 78 drogą leśną na południowy wschód wzdłuż granicy administracyjnej gminy Kroczyce do skrzyżowania działek 309/791, 31 i 310/794, następnie na południowy zachód wzdłuż granicy działek 309/791 i 310/794 do granicy z działką 753, następnie na południowy wschód wzdłuż granicy działek 753 i 310/794 do granicy administracyjnej gminy Kroczyce,

3) od strony południowej: od skrzyżowania granicy administracyjnej gminy Kroczyce na działkach oznaczonych nr 753 i 310/794 na zachód wzdłuż granicy administracyjnej gminy Kroczyce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794,

4) od strony zachodniej: od granicy administracyjnej gminy Kroczyce na drodze wojewódzkiej nr 794 drogą tą na północ do skrzyżowania w miejscowości Pradła z drogą krajową nr 78.

§ 2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Wścieklizna. Obszar zagrożony.”

2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zagrożonego.

§ 3. 1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,

2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych,

3) zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,

4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii,

5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,

6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy,

7) nakazuje się odstrzał sanitarny na obszarze określonym w § 1 co najmniej 2 lisów.

2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 4. 1. Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia zobowiązuje się Burmistrza Gminy w Kroczycach.

2. Do należytego wykonania zakazów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia i nakazu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Siemianowicach Śląskich.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.

§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii


lek. wet. Ireneusz Gewald

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz.372 i Nr 78, poz.513

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »