| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/331/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3a, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011r. Nr   149 poz. 887).  

Rada Miejska  
postanawia  

§   1.   Ustalić warunki odstępowania od ustalenia opłaty, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia w   całości lub w   części łącznie z   odsetkami opłaty rodziców za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

§   2.   Przez użyte w   uchwale pojęcia rozumie się:  

1.   dziecko – dziecko do osiągnięcia 18 roku życia oraz pełnoletni wychowanek przebywający w   pieczy zastępczej do ukończenia 25 roku życia,  

2.   zobowiązany – rodzic dziecka,  

3.   dochód i   kryterium dochodowe - dochód i   kryterium dochodowe zobowiązanego ustalone zgodnie z   art. 8   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009r. Nr 175 poz.1362 z   późn. zm.).  

§   3.   Podstawą odstąpienia od ustalenia opłaty zobowiązanego lub umorzenia w   całości wraz z   odsetkami już ustalonej opłaty jest trudna sytuacja dochodowa i   majątkowa zobowiązanego, którego dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, a   zobowiązany nie posiada majątku innego niż służący zabezpieczeniu jego podstawowych potrzeb życiowych.  

§   4.   1.   Podstawą umorzenia częściowego wraz z   odsetkami ustalonej opłaty jest trudna sytuacja dochodowa i   majątkowa zobowiązanego, którego dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego, a   zobowiązany nie posiada majątku innego niż służący zaspokojeniu jego podstawowych potrzeb życiowych. Umorzenie częściowe może być zastosowane jedynie w   stosunku do zobowiązanego, który uregulował co najmniej 10% całości zobowiązania.  

2.   Maksymalna wysokość umorzenia częściowego nie może przekroczyć 90% całości zobowiązania.  

§   5.   Podstawą odroczenia terminu płatności lub rozłożenia opłaty na raty jest przejściowa trudna sytuacja życiowa zobowiązanego, której przezwyciężenie rokuje podjęcie regulowania opłat, a   dochód osoby zobowiązanej nie przekracza 500% kryterium dochodowego.  

§   6.   Ustalenie trudnej sytuacji życiowej, dochodowej, majątkowej zobowiązanego następuje na podstawie dowodów potwierdzających okoliczności uzasadniające odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenia w   całości lub w   części łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty.  

§   7.   Decyzje w   sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty wydaje się na okres nie przekraczający 12   miesięcy.  


§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »