| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach

Na podstawie art.30 ust.6 i   art.91d pkt 1   oraz art.49 ust.1 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z   2006r. Nr 97 poz.674 ze zm.) w   związku z   art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005r. w   sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U. z   2005r. Nr 22 poz.181 ze zm.) po uzgodnieniu z   nauczycielskimi związkami zawodowymi w   trybie art.30 ust.6a ustawy Karta Nauczyciela  

Rada Gminy Buczkowice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   W regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/154/09 Rady Gminy Buczkowice z   dnia 30 stycznia 2009r. w   sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w   gminnych szkołach i   przedszkolach, zmienionym uchwałą Nr XXXVII/193/09 Rady Gminy Buczkowice z   dnia 30 września 2009r. wprowadzić następujące zmiany:  

1)   §4 ust.10 otrzymuje brzmienie: Dodatek motywacyjny, o   którym mowa w   ust.8 jest przyznawany w   wysokości od 900 zł do 1.700 zł;  

2)   w §4 po ust.10 dodaje się ust.11 w   brzmieniu: Dodatek motywacyjny wicedyrektora szkoły nie może przekroczyć 75% stawki dodatku motywacyjnego ustalonego dla dyrektora danej szkoły;  

3)   w §5 ust.1 tabela stawek dodatku funkcyjnego dla dyrektorów zespołów szkół i   przedszkoli otrzymuje brzmienie:  

 

Stanowisko kierownicze  

Stawki dodatku funkcyjnego (w zł)  

1. Dyrektor przedszkola  

700 - 1.100  

2. Dyrektor zespołu szkół  

800 - 1.700  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »