| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/154/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Cieszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1, 2   i 3a i   art. 45 ust. 1   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (Dz. U. z   2009 r. Nr 151, poz. 1220 z   późn. zm.), po uzgodnieniu projektu uchwały z   Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w   Katowicach, na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna, Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z   gatunku wiąz szypułkowy   Ulmus laevis   o obwodzie pnia 331 cm, rosnące na działce nr 54 obr. 61, stanowiącej własność Gminy Cieszyn, będącej przedłużeniem ul. Żeromskiego; drzewo to rośnie w   odległości ok. 15 m w   kierunku południowym od południowo-wschodniego narożnika posesji położonej przy ul. Żeromskiego 56.  

§   2.   Ustanowienie ochrony ma na celu zachowanie cennego tworu przyrody żywej ze względu na jego okazałe rozmiary, wyróżniające spośród innych drzew oraz szczególną wartość przyrodniczą i   krajobrazową.  

§   3.   W stosunku do drzewa uznanego za pomnik przyrody wprowadza się następujące zakazy: Pkt1)niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, Pkt2)uszkadzania i   zanieczyszczania gleby, Pkt3)dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, Pkt4)umieszczania tablic reklamowych.  

§   4.   Wykonanie uchwały oraz nadzór nad pomnikiem przyrody powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »