| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/237/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Dziennego Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Morcinka 15

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1591 z późń. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w związku z § 17 ust. 2 Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2011 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 100, poz. 1888).

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. W Statucie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2011 roku dokonać zmiany § 7 ust. 4, który otrzymuje nowe brzmienie:

"Usługi Dziennego Domu świadczone są w:

- siedzibie dla maksymalnie 35 osób

- filii nr 1 dla maksymalnie 50 osób

- filii nr 2 dla maksymalnie 50 osób"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »