| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/237/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Dziennego Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Morcinka 15

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1591 z późń. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w związku z § 17 ust. 2 Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2011 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 100, poz. 1888).

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. W Statucie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2011 roku dokonać zmiany § 7 ust. 4, który otrzymuje nowe brzmienie:

"Usługi Dziennego Domu świadczone są w:

- siedzibie dla maksymalnie 35 osób

- filii nr 1 dla maksymalnie 50 osób

- filii nr 2 dla maksymalnie 50 osób"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »