| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/72/12 Rady Gminy Gilowice

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gilowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) w związku z art. 15 ust.1 pkt. 6 i art. 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm. )

R a d a G m i n y G i l o w i c e uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Gilowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gilowice zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gilowice zgodnie Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/72/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Wykaz przystanków autobusowych na terenie Gminy Gilowice:

1) Przy drodze wojewódzkiej ( 946 ) relacji Żywiec- Sucha Beskidzka:

a) Gilowice Rozcięta Pod Brzozą,

b) Gilowice Rozcięta I,

c) Gilowice Rozcięta

2) Przy drodze powiatowej relacji Moszczanica – Gilowice – Ślemień ( S 1413 ) – ul. Krakowska w Rychwałdzie i Gilowicach:

a) Gilowice – Stary Dwór,

b) Gilowice – Adamówka,

c) Gilowice 1,

d) Gilowice 2,

e) Gilowice – Stara Gmina.

3) Przy drodze powiatowej relacji Łękawica – Rychwałd – Pewel Mała ( S 1412 ) – ul. Beskidzka w Rychwałdzie:

a) Pętla autobusowa dół Rychwałdu ( dawne Kółko Rolnicze ),

b) Centrum Rychwałdu,

c) Góra Rychwałdu.

4) Przy drodze powiatowej relacji Żywiec – Rychwałd ( S 1475 ) – ul. Franciszkańska w Rychwałdzie:

a) przystanek nad kościołem w Rychwałdzie,

b) przystanek nad cmentarzem w Rychwałdzie.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/72/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gilowice.

§ 1. 1) Z przystanków komunikacji zlokalizowanych na terenie Gminy Gilowice mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu drogowego.

2) Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie ważnej umowy na korzystanie z przystanków na terenie Gminy Gilowice.

§ 2. 1) Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów ( wsiadanie i wysiadanie pasażerów ).

2) Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

3) Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przewoźników są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę przewoźnika.

4) Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przewoźnika.

5) Sposób montażu, wymiary tablicy oraz grafika rozkładu podlega uzgodnieniu z Gminą Gilowice.

6) Zabrania się umieszczania na przystankach poza tablicami ogłoszeń i reklam.

7) Przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest do:

a) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach,

b) każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.

c) Terminowego regulowania opłat w przypadku podjęcia przez Radę Gminy Gilowice uchwał w sprawie określenia opłat za korzystanie z przystanków.

§ 3. Gmina Gilowice może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:

1) Wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych ( uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców ).

2) Wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3) Przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie, co inni przewoźnicy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »