| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/109/2011 Rady Gminy Wyry

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (T.J.: Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) w związku z art.4 ust. 1, art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1.

2. Opłaty za świadczenia ustala się według następujących zasad:

1) za pierwszą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 3,00 zł,

2) za drugą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,80 zł,

3) za trzecią godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,50 zł,

4) za czwartą i kolejne godziny korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 0,90 zł.

§ 3. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia oraz pozostałe warunki dotyczące świadczonych usług określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicem (prawnym opiekunem).

§ 4. W przypadku, gdy do danego przedszkola prowadzonego przez Gminę Wyry uczęszcza drugie i kolejne dziecko z danej rodziny, opłaty o których mowa w § 2 za wszystkie dzieci pomniejszone są o 50%.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry oraz Dyrektorom Gminnych Przedszkoli.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »