| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/113/12 Rady Miasta Poręba

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.Nr 142 z   2001r., poz.1591 z   późn. zmianami), w   związku z   art.6 ust.13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz.613 z   późn. zmianami), art.6a ust.11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2006r. Nr 136,poz.969 z   późn. zmianami) i   art.6 ust.9 ustawy z   dnia 30 października 2002r. o   podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z   poźn. zmianami.) oraz art.4 ust.1, art.8 i   art.13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity; Dz.U. z   2011r. Nr 197,poz.1172)     Rada Miasta Poręba  

§   1.   W zakresie wzorów informacji i   deklaracji na podatek od nieruchomości :  

a)   określa się wzór Informacji w   sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały,  

b)   określa się wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały,  

c)   określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości -  

Dane  o   nieruchomościach (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały,  

d)   określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- Dane o   zwolnieniach podatkowych w   podatku od nieruchomości (ZN-1/B) stanowiący załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   2.   W zakresie wzorów informacji i   deklaracji na podatek rolny :  

a)   określa się wzór Informacji w   sprawie podatku rolnego(IR-1)stanowiący załącznik Nr 5   do niniejszej uchwały,  

b)   określa się wzór Deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik nr 6   do niniejszej uchwały,  

c)   określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny -  

Dane o   nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7   do niniejszej uchwały,  

d)   określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - Dane o   zwolnieniach i   ulgach podatkowych w   podatku rolnym (ZR-1/B) stanowiący załącznik Nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   3.   W zakresie wzorów informacji i   deklaracji na podatek leśny :  

a)   określa się wzór Informacji w   sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9   do niniejszej uchwały,  

b)   określa się wzór Deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,  

c)   określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny -  

Dane o   nieruchomościach leśnych (ZL-1/A )stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały ,  

d)   określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - Dane o   zwolnieniach podatkowych w   podatku leśnym (ZL-1/B) załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały .  

§   4.   Traci moc uchwała Nr II/17/06 Rady Miasta Poręba z   dnia 04 grudnia 2006r. w   sprawie określenia wzorów formularzy informacji i   deklaracji podatkowych wraz ze zmianą wynikającą z   Uchwały Nr IV/24/11 Rady Miasta Poręba z   dnia 31 stycznia 2011r. w   sprawie zmiany załączników do Uchwały Nr II/17/06 Rady Miasta Poręba z   dnia 04 grudnia 2006r. w   sprawie określenia wzorów formularzy informacji i   deklaracji podatkowych , Uchwały Nr X/77/11 Rady Miasta Poręba z   dnia 6   września 2011 w   sprawie zmiany załączników do Uchwały Nr II/17/06 Rady Miasta Poręba z   dnia 04 grudnia 2006r. w   sprawie określenia wzorów formularzy informacji i   deklaracji podatkowych.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba .  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Poręba  


Gabriel   Zieliński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIV/113/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 31 stycznia 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XIV/113/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 31 stycznia 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XIV/113/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 31 stycznia 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XIV/113/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 31 stycznia 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 5   do Uchwały Nr XIV/113/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 31 stycznia 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 6   do Uchwały Nr XIV/113/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 31 stycznia 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 7   do Uchwały Nr XIV/113/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 31 stycznia 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 8   do Uchwały Nr XIV/113/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 31 stycznia 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 9   do Uchwały Nr XIV/113/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 31 stycznia 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/113/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 31 stycznia 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/113/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 31 stycznia 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/113/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 31 stycznia 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »