| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 83/XII/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 11 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010 r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 27 ust. 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857; z   późniejszymi zmianami) oraz art. 221 ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z   późniejszymi zmianami), w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Świerklany uchwala:  

§   1.   Dokonać zmiany Uchwały Nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z   dnia 8   listopada 2010 r. dotyczącej określenia warunków i   trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w   zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, w   ten sposób, że § 6   ust. 3   otrzymuje brzmienie: „Wypełniony wniosek wraz z   wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w   którym nastąpi realizacja zadania ujętego we wniosku. Dopuszcza się złożenie wniosku w   tym samym roku budżetowym, w   którym realizowane jest zadanie z   zakresu sprzyjania rozwojowi sportu - z   zastrzeżeniem iż jego pozytywne rozpatrzenie zależne będzie od zabezpieczenia w   budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na ten cel."  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »