| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/319/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały NR IV/46/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) i   po przeprowadzonych konsultacjach z   organizacjami pozarządowymi, na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po   zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Sportu i   Turystyki oraz Komisję Finansów Publicznych  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

W Uchwale Nr IV/46/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 27 stycznia 2011 r. w   sprawie określenia warunków i   trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w   mieście Tychy, zmienia się § 3   nadając mu nowe następujące brzmienie:  

§   3   1.   Dotacja na realizację projektu w   zakresie rozwoju sportu może być przyznana przez Prezydenta Miasta Tychy na wniosek klubu sportowego.  

2.   Wnioski, o   których mowa w   ust. 1   winny być składane w   terminie do 25 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli projekt ma być rozpoczęty i   zakończony w   roku następnym.  

3.   Wnioski winny być składane wg załączonego wzoru nr 1.  

4.   W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Prezydent Miasta Tychy wyznacza termin i   wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.  

5.   Wniosek, którego wad nie usunięto w   terminie o   którym mowa w   pkt. 4   lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.  

6.   Przy rozpatrywaniu wniosków o   przyznanie dotacji bierze się pod uwagę  
w szczególności:  

1)   oddziaływanie projektu na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i   ich rozwój na właściwym poziomie,  

2)   wysokość środków w   budżecie Miasta Tychy przeznaczonych na dotację dla klubów sportowych,  

3)   przedstawioną kalkulację kosztów w   odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu projektu i   planowanych efektów.  

7.   Prezydent Miasta Tychy może w   formie dotacji finansować w   ciągu roku budżetowego realizacje projektów w   zakresie rozwoju sportu, które są kontynuacją prowadzonej wcześniej działalności sportowej w   nowych klubach lub sprzyjają rozwojowi sportu w   już istniejących klubach sportowych. .

§   2  

Za wykonanie Uchwały odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Tychy.  

§   3  

Traci moc Uchwała nr XIII/266/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 24 listopada 2011 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr IV/46/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 27 stycznia 2011 r.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »