| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/264/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/193/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21, 22, i art. 403 ust. 2,3,4,5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. I. W załączniku do uchwały Nr XI/193/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii wprowadzić nastepujące zmiany:

1. § 6 pkt I ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Poniesienie nakładów na inwestycję, na nieruchomościach zabudowanych budynkami użytkowymi - mieszkalnymi lub mieszkalno-usługowymi, położonymi na terenie gminy Mikołów”.

2. Do § 6 pkt I po podpunkcie 2 dodać podpunkt 2a, który otrzymuje brzmienie:

„Poniesienie nakładów na inwestycję w budynkach o których mowa w ppkt. 1 posiadających nieekologiczne ogrzewanie węglowe z jednoczesnym zaprzestaniem jego użytkowania (druk nr 2). Nie dotyczy kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

3. § 6 pkt I ppkt 3.1 lit h otrzymuje brzmienie:

„zainstalowania źródeł odnawialnych (pompy ciepła, kolektory słoneczne) -aktualny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciąg z księgi wieczystej, aprobata techniczna lub certyfikat, imienny rachunek zakupu urządzenia grzewczego, oświadczenie druk nr 2”.

4. § 8 pkt II otrzymuje brzmienie:

„Komisja przeprowadza oględziny (nie dotyczy kolektorów słonecznych i pomp ciepła) następnie sporządza ze swoich czynności protokół, na podstawie którego przedkłada Burmistrzowi Miasta propozycję decyzji o przyznaniu dofinansowania”.

5. § 8 pkt V otrzymuje brzmienie:

„Dotacja dotyczy inwestycji wykonanych po 01 stycznia 2008 r.”

§ 2. Wykonanie uchwały wraz z podaniem jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Socha

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »