| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust.12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t.j. Dz.U. z 2006 Nr 136 poz.969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje

§ 1.

Zarządza się w Gminie Milówka pobór w drodze inkasa następujących podatków i opłat:

a) podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,

b) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

c) opłaty targowej,

płaconych zarówno odrębnie jak i w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

§ 2.

1. Określa się, że inkasentami uprawnionymi do pobierania podatków i opłat wymienionych w § 1lit.a i b będą:

a) w Sołectwie Kamesznica – Pan Dariusz Gołuch - sołtys

b) w Sołectwie Laliki – Pani Iwona Anna Węglarz

c) w Sołectwie Nieledwia – Pan Maciej Lucjan Piętka – sołtys

2. Określa się, że inkasentem opłaty targowej będzie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce.

3. Podatki z sołectwa Milówka i sołectwa Szare są płatne bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 3.

1. Za pobór podatków i opłat, o których mowa w § 1 lit.a-b, inkasentom wymienionym w § 2 ust. 1 lit. a -c przysługuje wynagrodzenie prowizyjne brutto w wysokości 8 % od zainkasowanych podatków i opłat objętych inkasem.

a) inkasentowi opłaty targowej przysługuje 15 % od zainkasowanych opłat.

2. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot podatków i opłat wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

3. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, dla sołectw Kamesznica, Laliki i Nieledwia nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

1. Traci moc Uchwała Rady Gminy Milówka nr VI/20/2007 z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz Uchwała nr XVII/124/2008 z dnia 8.02.2008r.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »