| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/179/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie powołania inkasentów należności pieniężnych i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z   2010r Nr 106 poz.675 z   późniejszymi zmianami /, art.6 ust. 12, art.19 pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r o   podatkach i   opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z   2010r Nr 95 poz.613 z   późniejszymi zmianami /, art. 6b ustawy 16 listopada 1984r o   podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U. z   2006r Nr 136 poz. 969 z   późniejszymi zmianami/, art. 6   ust.8 ustawy z   dnia 30 października 2002r o   podatku leśnym /Dz.U. z   2002r Nr 200 poz.1682  
z późniejszymi zmianami / oraz art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa  
( tekst jednolity Dz.U. z   2005r Nr 8   poz. 60 z   późniejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i   Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej  

Rada Gminy Pawłowice  
u c h w   a l a   :  

§   1.   Powołać inkasentów należności pieniężnych w   poszczególnych sołectwach:  

1)   Sołectwo Golasowice - Bogumiła Tekla  

2)   Sołectwo Jarząbkowice - Kazimierz Kiełkowski  

3)   Sołectwo Krzyżowice - Stefan Wróż  

4)   Sołectwo Pawłowice -   Grzegorz Cyrulik  

5)   Sołectwo Pielgrzymowice - Iwona Baron  

6)   Sołectwo Pniówek - Zdzisław Goik  

7)   Sołectwo Pawłowice-osiedle - Danuta Kowalska.  

8)   Sołectwo Warszowice - Andrzej Szaweł  

§   2.   1.   Powołani inkasenci dokonują inkasa:  

1)   Podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości na podstawie doręczonych  

decyzji wymiarowych wystawionych przez Referat Podatków i   Opłat Urzędu Gminy  

w Pawłowicach w   terminie: I   - rata do 15 marca, II - rata do 15 maja, III - rata do 15  

września, IV – rata do 15 listopada.  

2)   Opłaty od posiadania psów i   opłaty targowej na podstawie obowiązujących Uchwał Rady  

Gminy Pawłowice.  

2.   Za przeprowadzone inkaso podatków oraz opłaty od posiadania psów otrzymują wynagrodzenie w   wysokości 1%pobranych kwot.  

3.   Za przeprowadzone inkaso opłaty targowej inkasenci otrzymują wynagrodzenie w   wysokości 10% pobranych kwot.  

§   3.   Terminem płatności dla inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i   podatku od nieruchomości pobieranych na kwitariusze przychodowe K-103 jest dzień następujący po ostatnim dniu, w   którym zgodnie z   przepisami prawa podatkowego wpłata winna nastąpićna rachunek Urzędu Gminy w   Pawłowicach.Inkasent pobiera opłatę od posiadania psów i   opłatę targową na kwitariuszeprzychodowe K-103 i   odprowadza ją miesięcznie, w   terminie do 5   każdego miesiąca zamiesiąc poprzedni na rachunek Urzędu Gminy w   Pawłowicach.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§   5.   Traci moc uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr IV/24/2011 z   dnia 15 lutego 2011r. w   sprawie powołania   inkasentów   należności   pieniężnych   i   wynagrodzenia   za   inkaso.  


§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym  

Województwa Śląskiego.  

  Przewodniczący Rady  


  mgr   Franciszek   Dziendziel  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alan Pajek

wiceprezes Ediko - firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań oraz usług pozwalających usprawnić procesy związane z powstawaniem oraz zarządzaniem dokumentami i informacją w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »