| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/179/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie powołania inkasentów należności pieniężnych i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z   2010r Nr 106 poz.675 z   późniejszymi zmianami /, art.6 ust. 12, art.19 pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r o   podatkach i   opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z   2010r Nr 95 poz.613 z   późniejszymi zmianami /, art. 6b ustawy 16 listopada 1984r o   podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U. z   2006r Nr 136 poz. 969 z   późniejszymi zmianami/, art. 6   ust.8 ustawy z   dnia 30 października 2002r o   podatku leśnym /Dz.U. z   2002r Nr 200 poz.1682  
z późniejszymi zmianami / oraz art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa  
( tekst jednolity Dz.U. z   2005r Nr 8   poz. 60 z   późniejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i   Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej  

Rada Gminy Pawłowice  
u c h w   a l a   :  

§   1.   Powołać inkasentów należności pieniężnych w   poszczególnych sołectwach:  

1)   Sołectwo Golasowice - Bogumiła Tekla  

2)   Sołectwo Jarząbkowice - Kazimierz Kiełkowski  

3)   Sołectwo Krzyżowice - Stefan Wróż  

4)   Sołectwo Pawłowice -   Grzegorz Cyrulik  

5)   Sołectwo Pielgrzymowice - Iwona Baron  

6)   Sołectwo Pniówek - Zdzisław Goik  

7)   Sołectwo Pawłowice-osiedle - Danuta Kowalska.  

8)   Sołectwo Warszowice - Andrzej Szaweł  

§   2.   1.   Powołani inkasenci dokonują inkasa:  

1)   Podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości na podstawie doręczonych  

decyzji wymiarowych wystawionych przez Referat Podatków i   Opłat Urzędu Gminy  

w Pawłowicach w   terminie: I   - rata do 15 marca, II - rata do 15 maja, III - rata do 15  

września, IV – rata do 15 listopada.  

2)   Opłaty od posiadania psów i   opłaty targowej na podstawie obowiązujących Uchwał Rady  

Gminy Pawłowice.  

2.   Za przeprowadzone inkaso podatków oraz opłaty od posiadania psów otrzymują wynagrodzenie w   wysokości 1%pobranych kwot.  

3.   Za przeprowadzone inkaso opłaty targowej inkasenci otrzymują wynagrodzenie w   wysokości 10% pobranych kwot.  

§   3.   Terminem płatności dla inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i   podatku od nieruchomości pobieranych na kwitariusze przychodowe K-103 jest dzień następujący po ostatnim dniu, w   którym zgodnie z   przepisami prawa podatkowego wpłata winna nastąpićna rachunek Urzędu Gminy w   Pawłowicach.Inkasent pobiera opłatę od posiadania psów i   opłatę targową na kwitariuszeprzychodowe K-103 i   odprowadza ją miesięcznie, w   terminie do 5   każdego miesiąca zamiesiąc poprzedni na rachunek Urzędu Gminy w   Pawłowicach.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§   5.   Traci moc uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr IV/24/2011 z   dnia 15 lutego 2011r. w   sprawie powołania   inkasentów   należności   pieniężnych   i   wynagrodzenia   za   inkaso.  


§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym  

Województwa Śląskiego.  

  Przewodniczący Rady  


  mgr   Franciszek   Dziendziel  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »