| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 88/XII/2011 Rady Gminy Popów

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )

Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zgodnie z tabelą Nr 1. 15.788.663,00

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.474.510,35 w tym bieżące zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości 13.570.720,45 oraz majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a w wysokości 4.903.789,90

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2.685.847,35 który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 136.000,00

§ 5. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.000,00

§ 6. Ustala się kwoty dotacji z budżetu Gminy Popów zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 7. 1. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości:

- dochody 1.638.870,00

- wydatki 1.638.870,00 zgodnie z tabelą nr 3

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego do odprowadzenia w wysokości 5.200,00 zgodnie z tabelą nr 3

3. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących

- dochody 155.299,00

- wydatki 155.299,00 zgodnie z tabelą nr 3

4. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dochody 1.000,00

- wydatki 1.000,00 zgodnie z tabelą nr 3

5. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych inwestycyjnych

- dochody 439.819,00

- wydatki 439.819,00

§ 8. Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą Nr 4

§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 125.000,00 Ustala się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 125.000,00

§ 10. Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 25.000,00

§ 11. Ustala się limit pożyczek i kredytów do zaciągnięcia w wysokości do 3.885.847,35 w tym; kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości do 500.000,00 pożyczek długoterminowych na pokrycie deficytu budżetowego 2.685.847,35 na spłatę rat zaciągniętych pożyczek 700.000,00

§ 12. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego :

- przychody 3.385.847,35

- rozchody 700.000,00 zgodnie z tabelą Nr 5

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości : 243.356,48 zgodnie z tabelą nr 6

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do 500.000 zł. na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego

- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach

- dokonywania poręczeń i gwarancji do kwoty 25.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jakub Deska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 88/XII/2011
Rady Gminy Popów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1do Uchwały 88/XII/2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 88/XII/2011
Rady Gminy Popów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 1 do Uchwały 88/XII/2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 88/XII/2011
Rady Gminy Popów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwały 88/XII/2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 88/XII/2011
Rady Gminy Popów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 2a do Uchwały 88/XII/2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 88/XII/2011
Rady Gminy Popów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 3 do Uchwały 88/XII/2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 88/XII/2011
Rady Gminy Popów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 4 do Uchwały 88/XII/2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 88/XII/2011
Rady Gminy Popów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 5 do Uchwały 88/XII/2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 88/XII/2011
Rady Gminy Popów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 6 do Uchwały 88 XII 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »