| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/131/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Strumieniu

w sprawie: zmiany statutu zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Strumieniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

u c h w a l a:

§ 1. W Rozdziale III § 3 ust. 1 Statutu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/169/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie statutu zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Strumieniu z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) administrowanie wydzielonymi i nabytymi gruntami wraz z położonymi na nich budynkami i urządzeniami trwale związanymi z gruntem stanowiącymi własność Gminy Strumień, z przekazanymi w trwały zarząd lub inne formy władania oraz ich utrzymanie i ochrona,”;

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w zakresie sportu, rekreacji w obiektach basenu miejskiego, hali sportowej, boiska sportowego przy Gimnazjum w Strumieniu, w obiektach położonych na terenie sołectw Gminy:”;

3) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) utrzymanie i prowadzenie parkingu przy Gimnazjum, parkingów i miejsc postojowych w Strumieniu oraz sołectwach Gminy;”;

4) treść dotychczasowego pkt 8 oznacza się jako pkt „9”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »