| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/81/2011 Rady Gminy Rędziny

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny, zasad pobierania tych opłat oraz dodatkowych warunków zawiązanych z opłatami za przedszkole

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i   art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r., o   samorządzie gminnym oraz na podstawie art.6 ust. 1   pkt. 2   oraz art.14 ust.5 ustawy z   dnia 7   września 1991 r., o   systemie oświaty. Rada Gminy Rędziny ustala co następuje:  

§   1.   Przedszkola prowadzone przez Gminę Rędziny zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i   opiekę w   czasie pięciu godzin dziennie w   godzinach od 8.00 do 13.00  

§   2.   1)   Opłata za świadczenia udzielane w   czasie przekraczającym wymiar wskazany w   §1 wynosi 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy).  

2)   W przypadku nieobecności dziecka w   przedszkolu, wprowadza się odpis z   tego tytułu za każdy dzień nieobecności.  

3)   Ustala się 50% zniżki za drugie i   kolejne dziecko uczęszczające jednocześnie do przedszkola.  

4)   Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i   stawki wskazanej w   ust. liczba godzin zajęć świadczonych codziennie w   przedszkolu określona zostanie w   umowie zawartej pomiędzy przedszkolem a   rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.  

§   3.   Opłata o   której mowa w   §2 nie obejmuje kosztów wyżywienia nie obejmuje ponadprogramowych zajęć dziecka, które ustala się odrębnie, zgodnie z   art.67a ustawy o   systemie oświaty oraz dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców.  

§   4.   Traci moc Uchwała nr XII/39/2011 Rady Gminy Rędziny z   dnia 30 czerwca 2011 roku w   sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w   zakresie realizacji podstawy programowej w   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Roman   Pakuła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »