| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/81/2011 Rady Gminy Rędziny

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny, zasad pobierania tych opłat oraz dodatkowych warunków zawiązanych z opłatami za przedszkole

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i   art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r., o   samorządzie gminnym oraz na podstawie art.6 ust. 1   pkt. 2   oraz art.14 ust.5 ustawy z   dnia 7   września 1991 r., o   systemie oświaty. Rada Gminy Rędziny ustala co następuje:  

§   1.   Przedszkola prowadzone przez Gminę Rędziny zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i   opiekę w   czasie pięciu godzin dziennie w   godzinach od 8.00 do 13.00  

§   2.   1)   Opłata za świadczenia udzielane w   czasie przekraczającym wymiar wskazany w   §1 wynosi 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy).  

2)   W przypadku nieobecności dziecka w   przedszkolu, wprowadza się odpis z   tego tytułu za każdy dzień nieobecności.  

3)   Ustala się 50% zniżki za drugie i   kolejne dziecko uczęszczające jednocześnie do przedszkola.  

4)   Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i   stawki wskazanej w   ust. liczba godzin zajęć świadczonych codziennie w   przedszkolu określona zostanie w   umowie zawartej pomiędzy przedszkolem a   rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.  

§   3.   Opłata o   której mowa w   §2 nie obejmuje kosztów wyżywienia nie obejmuje ponadprogramowych zajęć dziecka, które ustala się odrębnie, zgodnie z   art.67a ustawy o   systemie oświaty oraz dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców.  

§   4.   Traci moc Uchwała nr XII/39/2011 Rady Gminy Rędziny z   dnia 30 czerwca 2011 roku w   sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w   zakresie realizacji podstawy programowej w   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Roman   Pakuła

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Zawadzka-Siesicka, MarokoArt.com

MarokoArt.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »