| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/167/2011 Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. n 2001.142 .1591 z późn.zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1981r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.2006.97.674 z późn.zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Ze środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej mają prawo korzystać nauczyciele oraz nauczyciele emeryci i renciści szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń.

§ 2.

1. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie świadczenia pieniężnego i może być przyznana

1) w związku z długotrwałym leczeniem szpitalnym,

2) leczącemu się z powodu przewlekłej choroby zawodowej lub ciężkiej przewlekłej choroby wymagającej stałej opieki specjalistycznej,

3) w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim trwającym co najmniej 2 miesiące,

4) z powodu ciężkiego przebiegu choroby,

5) w związku z potrzebą stosowania długotrwałej rehabilitacji,

6) w związku z koniecznością zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu leków, środków opatrunkowych stosowanych dłużej niż 30 dni, aparatu słuchowego,

2. Pomoc zdrowotna jest przyznawana raz w roku, chyba że zajdą szczególne okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy częściej niż raz w roku,

§ 3.

Warunkiem przyznania świadczenia pieniężnego jest spełnienie łącznie następujących kryteriów:

1) złożenie wniosku o przyznanie świadczenia,

2) udokumentowanie korzystania z leczenia w przypadku chorób lub wystąpienia zdarzeń o których mowa w § 2 ust. 1,

3) złożenie oświadczenia o dochodach w przeliczeniu na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

4) złożenie dokumentów potwierdzających poniesione koszty związane z leczeniem.

§ 4.

1. Z wnioskiem o przyznanie świadczenia występuje osobiście zainteresowany nauczyciel.

2. Z wnioskiem o przyznanie świadczenia może wystąpić również dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, organizacja związkowa.

3. Dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym została złożona pełna dokumentacja.

4. Wniosek o pomoc zdrowotną składa się do Burmistrza Miasta Ustroń za pośrednictwem dyrektora szkoły lub przedszkola.

5. Pomoc zdrowotną dla nauczyciela oraz nauczyciela emeryta lub rencisty przyznaje na podstawie złożonego wniosku Burmistrz Miasta Ustroń.

§ 5.

1. Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie w miesiącu czerwcu oraz listopadzie roku kalendarzowego.

2. W szczególnie uzasadnionych i nagłych przypadkach wniosek może zostać rozpatrzony w innym czasie.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XI/113/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania oraz Uchwała Nr XXIII/262/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/113/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2007r. określającą rodzaje świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »