| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 64/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubomia w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) i   art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889), w   związku z   uchwałą Nr XX/104/2012 Rady Gminy Lubomia z   dnia 8   lutego 2012 r. w   sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego zostaną przeprowadzone wybory             uzupełniające do Rady Gminy Lubomia w   jednomandatowym okręgu wyborczym nr 5.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, będzie wybierany 1   radny.  

§   3.   Wybory zostaną przeprowadzone w   dniu 6   maja 2012 r.  

§   4.   Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym,             stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym             Województwa Śląskiego.  

 

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 64/12    
Wojewody Śląskiego    
z dnia 22 lutego 2012 r.  
 

KALENDARZ WYBORCZY  
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubomia  
w okręgu wyborczym nr 5  

 

Termin wykonania  
czynności wyborczej  

Treść czynności  

1  

2  

do 7   marca 2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubomia w   okręgu wyborczym nr 5  

do 17 marca 2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Lubomia, informacji o   okręgu wyborczym nr 5, jego granicach, numerze i   liczbie radnych wybieranych w   okręgu wyborczym oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Lubomi dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubomia,  
-   zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej o   utworzeniu komitetu wyborczego oraz o   zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy Lubomia w   okręgu wyborczym nr 5  

do 19 marca 2012 r.  

-   zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Lubomi  

do 22 marca 2012 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w   Lubomi  

do 6   kwietnia 2012 r.  
do godz. 24 00  

-   zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Lubomi list kandydatów na radnego wybieranego w   okręgu wyborczym nr 5, w   wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lubomia  

do 13 kwietnia 2012 r.  

-   zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6   w Nieboczowach  

do 15 kwietnia 2012 r.  

-   przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Lubomi numerów list dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w   okręgu wyborczym nr 5,  
- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Lubomia, informacji o   numerze i   granicach obwodu głosowania nr 6   oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6   w Nieboczowach  

do 21 kwietnia 2012 r.  

-   rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Lubomi o   zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o   kandydatach umieszczone w   zgłoszeniach list wraz z   ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w   organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z   nimi  

do 22 kwietnia 2012 r.  

-   powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Lubomi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6   w Nieboczowach,  
- sporządzenie spisu wyborców w   Urzędzie Gminy Lubomia  

do 26 kwietnia 2012 r.  

-   składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  

4 maja 2012 r.  
o godz. 24 00  

- zakończenie kampanii wyborczej  
 

5 maja 2012 r.  

-   przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6   w Nieboczowach spisu wyborców  

6 maja 2012 r.  
godz. 8 00   - 22 00  

- głosowanie  

Uwaga:   Na podstawie art. 205 ust. 2   Ordynacji wyborczej, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »