| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 64/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubomia w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) i   art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889), w   związku z   uchwałą Nr XX/104/2012 Rady Gminy Lubomia z   dnia 8   lutego 2012 r. w   sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego zostaną przeprowadzone wybory             uzupełniające do Rady Gminy Lubomia w   jednomandatowym okręgu wyborczym nr 5.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, będzie wybierany 1   radny.  

§   3.   Wybory zostaną przeprowadzone w   dniu 6   maja 2012 r.  

§   4.   Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym,             stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym             Województwa Śląskiego.  

 

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 64/12    
Wojewody Śląskiego    
z dnia 22 lutego 2012 r.  
 

KALENDARZ WYBORCZY  
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubomia  
w okręgu wyborczym nr 5  

 

Termin wykonania  
czynności wyborczej  

Treść czynności  

1  

2  

do 7   marca 2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubomia w   okręgu wyborczym nr 5  

do 17 marca 2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Lubomia, informacji o   okręgu wyborczym nr 5, jego granicach, numerze i   liczbie radnych wybieranych w   okręgu wyborczym oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Lubomi dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubomia,  
-   zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej o   utworzeniu komitetu wyborczego oraz o   zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy Lubomia w   okręgu wyborczym nr 5  

do 19 marca 2012 r.  

-   zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Lubomi  

do 22 marca 2012 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w   Lubomi  

do 6   kwietnia 2012 r.  
do godz. 24 00  

-   zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Lubomi list kandydatów na radnego wybieranego w   okręgu wyborczym nr 5, w   wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lubomia  

do 13 kwietnia 2012 r.  

-   zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6   w Nieboczowach  

do 15 kwietnia 2012 r.  

-   przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Lubomi numerów list dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w   okręgu wyborczym nr 5,  
- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Lubomia, informacji o   numerze i   granicach obwodu głosowania nr 6   oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6   w Nieboczowach  

do 21 kwietnia 2012 r.  

-   rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Lubomi o   zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o   kandydatach umieszczone w   zgłoszeniach list wraz z   ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w   organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z   nimi  

do 22 kwietnia 2012 r.  

-   powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Lubomi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6   w Nieboczowach,  
- sporządzenie spisu wyborców w   Urzędzie Gminy Lubomia  

do 26 kwietnia 2012 r.  

-   składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  

4 maja 2012 r.  
o godz. 24 00  

- zakończenie kampanii wyborczej  
 

5 maja 2012 r.  

-   przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6   w Nieboczowach spisu wyborców  

6 maja 2012 r.  
godz. 8 00   - 22 00  

- głosowanie  

Uwaga:   Na podstawie art. 205 ust. 2   Ordynacji wyborczej, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »