| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skoczów; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 30 grudnia 2011r.

do Porozumienia Nr WO.0118-6/10 z dnia 30 września 2010 r

zawarte pomiędzy:
POWIATEM CIESZYŃSKIM reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, w imieniu którego występują:
- Jerzy Nogowczyk - Starosta,
- Jerzy Pilch - Wicestarosta,
jako Strona Powierzająca,
a Gminą Skoczów, reprezentowaną przez:
- Janinę Żagan - Burmistrza Miasta Skoczów
jako strona Przyjmująca .
Strony ustalają wprowadzenie następujących zmian do wyżej wymienionego porozumienia:

§ 1.

1. W tytule Porozumienia oraz w § 1 ust. 1 dodaje się "etap II"

2. §2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zadanie określone w §1 ust. 1 finansowane będzie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz wkładu własnego Powiatu Cieszyńskiego i Gminy Skoczów. Wkład własny ponoszony będzie przez Powiat i Gminę w równych częściach, przy uwzględnieniu kosztów poniesionych przez Gminę Skoczów w latach 2006-2008 na realizację I etapu zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej 2614 S - ul. Mickiewicza w Skoczowie" w ramach Porozumienia nr WO.0118-2/07 z dnia 28 sierpnia 2007r. oraz aneksu nr 1 z 12 maja 2008r."

3. do §2 ust. 1 dodaje się litery:

"a). Koszty przygotowania oraz realizacji inwestycji I etapu zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej 2614 S - ul. Mickiewicza w Skoczowie" poniesione przez Gminę Skoczów w latach 2006-2008 wyniosły - 671.402 zł,

b). Koszty przygotowania oraz realizacji inwestycji II etapu zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej 2614 S - ul. Mickiewicza w Skoczowie" poniesione przez Gminę Skoczów realizowanego w 2011r. wyniosły - 2.178.685,72 zł, w tym dotacja z NPPDL - 1.078.600 zł,

c). W 2011r. Powiat Cieszyński przekaże Gminie Skoczów dotację celową w wysokości 50% kosztów II etapu, tj. - 550.042,85 zł,

d). W 2012r. Powiat Cieszyński przekaże Gminie Skoczów dotację celową w wysokości 50% kosztów I etapu zadania realizowanego w latach 2006-2008 tj. - 335.701 zł."

§ 2.

Pozostałe zapisy wyżej wymienionego porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron oraz jeden egzemplarz dla Zespołu Redakcyjnego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Burmistrz Miasta Skoczowa


Janina Żagan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »