| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/235/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 18 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr LI/779/10 z dnia 20.10.2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta


Rada Miasta Knurowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LI/779/10 z dnia 20.10.2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„ ustawa z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887)”,

2) dotychczasowy pkt. 5 w § 4 oznacza się jako pkt. 6 pozostałe punkty przyjmują kolejną numerację,

3) w § 5 ust. 1 dodaje się pkt. 1.4. w brzmieniu:

„wspieranie rodziny, a w szczególności prowadzenie poradnictwa rodzinnego”,

4) w § 6 ust. 2 dodaje się pkt. 2.11. w brzmieniu:

„praca z rodziną, a w szczególności konsultacja i poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacja”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XV/229/11 r. Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr LI/779/11 z dnia 20.10.2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy BIK Brokers. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-95 jeden z organizatorów i założycieli sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell należącej do PepsiCo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »