| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/148/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 19 pkt 1   lit. a, pkt 2   i pkt 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z   2005r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłatach lokalnych w   2012r. (MP z   2011r. Nr 95, poz. 961) Rada Miejska w   Kuźni Raciborskiej u   c h w   a l a, co następuje:  

§   1.  

Ustalić na terenie Gminy Kuźnia Raciborska dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w   wysokości:  

1)   sprzedaży z   ręki, koszyka oraz sprzedaży z   ziemi 5,00 zł,  

2)   sprzedaży z   samochodu osobowego 15,00 zł,  

3)   sprzedaży z   samochodu dostawczego 15,00 zł,  

4)   sprzedaży z   samochodu ciężarowego 25,00 zł,  

5)   sprzedaży z   przyczepy samochodu osobowego 20,00 zł,  

6)   sprzedaży z   przyczepy campingowej 25,00 zł,  

7)   sprzedaży na straganie 15,00 zł.  

§   2.  

1.   Zarządza się na terenie Gminy Kuźnia Raciborska pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

2.   Inkasentami opłaty targowej ustala się:  

a)   na terenie miejscowości Kuźnia Raciborska – Panią Barbarę Putek, Pana Romana Szarek, Panią Kornelię Górecki – pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Kuźni Raciborskiej,  

b)   na terenie pozostałych sołectw Gminy Kuźnia Raciborska – sołtysów.  

3.   Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w   wysokości 5   % od skasowanej kwoty.  

§   3.  

1.   Dowodem wniesienia opłaty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta.  

2.   Inkasent przy pobieraniu opłaty targowej zobowiązany jest do wydania osobie dokonującej sprzedaży pisemnego pokwitowania z   bieżącą datą na blankietach ostemplowanych okrągłą pieczęcią Urzędu Miejskiego w   Kuźni Raciborskiej.  

§   4.  

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§   5.  

Wyznacza się termin płatności opłaty targowej dla inkasentów do trzeciego dnia włącznie następującego po dniu, w   którym pobrali opłatę targową.  

§   6.  

Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż na targowiskach produktów spożywczych własnej produkcji lub pochodzących z   gospodarstwa rolnego w   ilości do dwóch koszy.  

§   7.  

Traci moc uchwała Nr XXVII/255/2008 Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej z   dnia 26.06.2008r. w   sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.  

§   8.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.  

§   9.  

Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie Gminy i   na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miejskim.  

§   10.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej  


mgr inż   Manfred   Wrona

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »