| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/202/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/175/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych, niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Pszczyna, przez osoby prawne i fizyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy  
z   dnia8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity  
Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W treści Uchwały Nr XIII/175/11 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 24 listopada2011 r. w   sprawie trybu udzielania i   rozliczania dotacji oraz trybu kontroli i   zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych niepublicznych, niepubliczne przedszkola i   inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Pszczyna, przez osoby prawne i   fizyczne, zmienia się:  

1)   § 3   ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia zgodnie z   art. 90 ust. 2b ustawy o   systemie oświaty, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnegoucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna”;  

2)   § 4, który otrzymuje brzmienie: „Dotacje dla szkół niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w   wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna”;  

3)   § 5   ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Dotacja dla osoby prawnej i   fizycznej, która prowadzi niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o   której mowa w   przepisach wydanych na postawie art. 14a ust. 7   ustawy o   systemie oświaty, przysługuje na każdego ucznia zgodnie z   art. 90 ust. 2d ustawy o   systemie oświaty, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna”;  

4)   § 6   ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Dotacja dla 5-godzinnego oddziału przedszkolnego zorganizowanego w   szkole podstawowej niepublicznej, realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, przysługuje na każdego ucznia w   wysokości 75% zapisanych w   uchwale budżetowej planowanych wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w   szkołach podstawowych publicznych, w   przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w   wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna”;  

5)   § 7, który otrzymuje brzmienie: „Niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe niepubliczne, które zgodnie zart. 71b ust. 2a ustawy o   systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w   wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna”;  

6)   § 10 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: „Ostateczne rozliczenie udzielonych dotacji za okres roczny następuje w   terminie do 31 stycznia”;  

7)   § 10 ust. 10, który otrzymuje brzmienie: „Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie na poczet dotacji udzielanych w   roku, w   którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji. W   przypadku likwidacji szkoły niepublicznej, oddziału przedszkolnego w   szkole podstawowej niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego i   występującej nadpłaty dotacji podmiot zobowiązany jest, w   terminie do 15 dni od dnia likwidacji, do zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »