| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/125/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Pszczyna - siłownia na stadionie miejskim przy ulicy Bogedaina 22 w Pszczynie

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)


Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Regulamin korzystania z siłowni na stadionie miejskim w Pszczynie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik do Uchwały Nr XI/125/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 września 2011 r.

REGULAMIN SIŁOWNI

1) Każdy klient siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni.

2) Klientem siłowni może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba, która ukończyła 12 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

3) Na siłowni wymagany jest strój sportowy i obuwie sportowe.

4) Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.

5) Instruktor zobowiązany jest udzielić instruktażu o sposobie obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w siłowni.

6) Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami nad którymi są w stanie sami zapanować.

7) W przypadku przebywania na siłowni w pojedynkę zabrania się wykonywania ćwiczeń z wolnymi ciężarami.

8) Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał a w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi lub innej osobie upoważnionej.

9) Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujących instrukcji obsługi urządzeń do ćwiczeń, mogą zostać usunięte z siłowni.

10) Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia.

11) Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce urządzeń).

12) Karnety wystawiane są imienne i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba na, którą został on wystawiony MORiS zastrzega sobie prawo do jego anulowania.

13) Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych, nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta).

14) Nie wykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

15) Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne, korekcyjne są zobowiązane do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęci o rodzaju schorzenia.

16) Klienci korzystają z urządzeń na własną odpowiedzialność.

17) W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, brania narkotyków, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków oraz palenia papierosów.

18) Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie siłowni oraz szatni MORiS nie ponosi odpowiedzialności.

19) Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go nie zgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

20) Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu siłowni oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów treningowych - MORiS nie ponosi odpowiedzialności.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Sakowska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »