| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/225/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/366/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za dodatkowy wywóz pojemnika

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  
art. 10 ust. 3   ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), § 6   ust. 10 Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Pszczyna (Uchwała nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniona Uchwałą Nr XXV/284/08 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 27 sierpnia 2008 r. oraz Uchwałą Nr LIII/608/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 28 października 2010 r.) i   akceptacji mieszkańców gminy Pszczyna, wyrażonej w   przeprowadzonym w   dniu 12.11.2006 r. referendum lokalnym, dotyczącym przejęcia przez gminę Pszczyna obowiązków właścicieli nieruchomości w   zakresie wyposażenia nieruchomości w   urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych, za odpłatnością w   wysokości ustalonej przez radę, po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XXXI/366/09 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 22 stycznia 2009 r. w   sprawie określenia wysokości opłaty za dodatkowy wywóz pojemnika § 1   otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. W   przypadku zwiększenia ilości produkowanych odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy powyżej pojemności posiadanych pojemników, możliwy jest dodatkowy wywóz pojemnika na podstawie pisemnego wniosku, wg następujących stawek opłat:  

1)   za pojemnik 120 l         – 13,50 zł netto tj. 14,58 zł brutto;  

2)   za pojemnik 240 l         – 27,25 zł netto tj. 29,43 zł brutto;  

3)   za pojemnik 770 l         – 57,00 zł netto tj. 61,56 zł brutto;  

4)   za pojemnik 1100 l     – 71,62 zł netto tj. 77,35 zł brutto;  

5)   za pojemnik 2,5 m   3   – 112,00 zł netto tj. 120,96 zł brutto;” .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   maja 2012 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »