| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/225/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/366/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za dodatkowy wywóz pojemnika

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  
art. 10 ust. 3   ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), § 6   ust. 10 Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Pszczyna (Uchwała nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniona Uchwałą Nr XXV/284/08 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 27 sierpnia 2008 r. oraz Uchwałą Nr LIII/608/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 28 października 2010 r.) i   akceptacji mieszkańców gminy Pszczyna, wyrażonej w   przeprowadzonym w   dniu 12.11.2006 r. referendum lokalnym, dotyczącym przejęcia przez gminę Pszczyna obowiązków właścicieli nieruchomości w   zakresie wyposażenia nieruchomości w   urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych, za odpłatnością w   wysokości ustalonej przez radę, po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XXXI/366/09 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 22 stycznia 2009 r. w   sprawie określenia wysokości opłaty za dodatkowy wywóz pojemnika § 1   otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. W   przypadku zwiększenia ilości produkowanych odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy powyżej pojemności posiadanych pojemników, możliwy jest dodatkowy wywóz pojemnika na podstawie pisemnego wniosku, wg następujących stawek opłat:  

1)   za pojemnik 120 l         – 13,50 zł netto tj. 14,58 zł brutto;  

2)   za pojemnik 240 l         – 27,25 zł netto tj. 29,43 zł brutto;  

3)   za pojemnik 770 l         – 57,00 zł netto tj. 61,56 zł brutto;  

4)   za pojemnik 1100 l     – 71,62 zł netto tj. 77,35 zł brutto;  

5)   za pojemnik 2,5 m   3   – 112,00 zł netto tj. 120,96 zł brutto;” .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   maja 2012 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »