| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Jaworzno z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2011 r.

Na podstawie art. 38b. ust. 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) przedkładam Radzie Miejskiej w Jaworznie roczne sprawozdanie z działalności w 2011 roku "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie", zwanej dalej Komisją.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego poprzedniej kadencji – Pana Józefa Orzechowskiego oraz objęcia funkcji Zastępcy Prezydenta przez Pana Tadeusza Kaczmarka, uchwałą Rady Miejskiej Nr V/61/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. do pracy w Komisji zostali delegowani: Janusz Ciołczyk i Grzegorz Przybyłka. Zmiana nastąpiła również wśród innych członków Komisji i tak Prezydent Miasta, Zarządzeniem Nr ZK.0050.9.2011 z dnia 6 kwietnia 2011 roku, powołał Komisję w nowym składzie:

1) Silbert Paweł - Prezydent Miasta Jaworzna – Przewodniczący Komisji

2) Starzycki Dariusz - Zastępca Prezydenta Miasta

3) Ciołczyk Janusz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

4) Przybyłka Grzegorz - Radny Rady Miejskiej w Jaworznie

5) Piątek Zbigniew - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego

6) Głowacz Wojciech - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

7) Bojęś Krystyna - przedstawiciel Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

8) Pacyniak Piotr - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

9) Zięba Artur - przedstawiciel Straży Miejskiej w Jaworznie

10) Nowak Bartosz - przedstawiciel Referatu Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie

11) Smalcerz Czesław- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie

12) Sobańska Lilianna - Prokurator Rejonowy w Jaworznie

13)Sękiewicz Marek - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie

Zgodnie z intencją ustawodawcy Komisja stanowi przede wszystkim organ opiniodawczy Prezydenta Miasta w opracowaniu i realizacji lokalnej strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Zasięgając opinii Komisji Prezydent Miasta realizuje ustawowe zadania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz sprawuje nadzór nad realizowanymi zadaniami z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Do głównych zadań realizowanych przez Komisję w 2011 roku należało:

- dokonywanie okresowych ocen zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;

- opiniowanie pracy Policji i innych miejskich służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców;

- opiniowanie i rekomendowanie Radzie Miejskiej poprzez radnych – członków Komisji projektów budżetu w zakresie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć zmierzających do poprawy porządku i bezpieczeństwa obywateli w tym przekazanie określonych środków finansowych dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz finansowania innych przedsięwzięć z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania monitoringu wizyjnego, realizacji programów profilaktycznych i akcji informacyjnych.

Posiedzenia Komisji stanowiły forum spotkań przedstawicieli miejscowych jednostek, służb mundurowych, prokuratury, inspekcji i straży oraz zapewniały na każdym posiedzeniu możliwość omówienia bieżących spraw.

W 2011 roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji:

a) Posiedzenie w dniu 26.01.2011 r.

Posiedzenie prowadził Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego. Omówione zostały kwestie zmian w składzie Komisji wynikłe z wygaśnięcia mandatów radnych, jak również zmian personalnych na stanowiskach w jednostkach organizacyjnych. Podsumowano realizację zadań wynikających z Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Jaworzna na lata 2007 – 2010. Podsumowano wyniki programu „Tarcza” (miejski program zapobiegania aktom chuligaństwa i wandalizmu). Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt pt.: Miasteczko Ruchu Drogowego w Jaworznie” przygotowany w ramach programu „Razem bezpiecznej”. Komisja zapoznała się także z wynikami osiągniętymi przez system monitoringu wjazdów i wyjazdów z miasta. Oprócz tematów głównych na posiedzeniu poruszane były także sprawy bieżące, a mianowicie dotyczące lokalnych podtopień, zlikwidowania w mieście pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz kwestii wykupienia przez miasto dodatkowych służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.

b) Posiedzenie w dniu 9.03.2011 r.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Dariusz Starzycki - Zastępca Prezydenta Miasta. Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/61/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. do pracy w Komisji zostali delegowani: Janusz Ciołczyk i Grzegorz Przybyłka. Komisji został przedstawiony nowy Program Poprawy Bezpieczeństwa na lata 2011 – 2015 opracowany w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Komisja przeanalizowała program wg sporządzonych segmentów i naniosła swoje spostrzeżenia i uwagi. Poruszany był również temat związany z zarządzaniem i gospodarowaniem budynkiem siedziby dzielnicowych Policji w dzielnicy Szczakowa. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji budynek zostanie zdany po zakończeniu sezonu grzewczego i nie będzie dalej utrzymywany. W związku z tym dzielnica zostanie pozbawiona punktu, który działał przez wiele lat. Komisja zaproponowała, aby Miasto wygospodarowało lokal dla Komendy Miejskiej Policji na nową siedzibę dzielnicowych.

c) Posiedzenie w dniu 7.12.2011 r.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Dariusz Starzycki - Zastępca Prezydenta Miasta. Komisja omówiła budżet na 2012 r. w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz najważniejsze plany na kolejny rok związane z modernizacją, naprawą i konserwacją monitoringu, funduszy zabezpieczonych dla Komendy Miejskiej Policji i Ochotniczych Straży Pożarnych. Omówiono również dwa nowe projekty: pierwszy z nich to program profilaktyczny skierowany do dzieci szkół podstawowych pt.: „Wyspy pomocy”, którego inauguracja przewidziana jest na pierwszy kwartał 2012 r, natomiast drugi przygotowywany jest w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach pt.: „Recydywa” i ma polegać na kierowaniu przez Sąd osób skazanych za drobne przestępstwa i wykroczenia do prac społecznie użytecznych celem odpracowania kary. Po zasięgnięciu szczegółowych informacji na ten temat Komisja zaopiniuje program i zadecyduje o przystąpieniu Miasta do projektu. Komisja została szczegółowo zapoznana z sytuacją związaną z siedzibami dzielnicowych w poszczególnych dzielnicach. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych na wniosek Prezydenta użyczył lokal w dzielnicy Szczakowa, dzięki temu punkt przyjęć kontynuuje swoją pracę i nie został zlikwidowany. Pozostałe dwa punkty w dzielnicy Podłęże i Osiedle Stałe pracują niezmiennie.

Oprócz planowanych posiedzeń odbyło się również kilkanaście spotkań w podgrupach roboczych, które zajmowały się wynikłymi na bieżąco zagadnieniami, a w których zwoływanie posiedzenia w pełnym składzie nie było konieczne z racji wąskiego zakresu sprawy.

Bieżąca analiza zjawisk, tendencji czy ocen oraz realizacja szeregu przedsięwzięć wskazuje, że na przestrzeni 2011 roku w dalszym ciągu następuje stabilizacja bądź zmniejszenie występowania niektórych zagrożeń. Bardzo dobra współpraca i podjęte działania profilaktyczne służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa jak i samej Komisji oraz działania inwestycyjne przynoszą pozytywne efekty w postaci poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

Prezydent Miasta Jaworzna


Paweł Silbert

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LAUREN PESO POLSKA Sp. z o.o.

Specjaliści w zakresie doradztwa personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »