| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Jaworzno z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2011 r.

Na podstawie art. 38b. ust. 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) przedkładam Radzie Miejskiej w Jaworznie roczne sprawozdanie z działalności w 2011 roku "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie", zwanej dalej Komisją.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego poprzedniej kadencji – Pana Józefa Orzechowskiego oraz objęcia funkcji Zastępcy Prezydenta przez Pana Tadeusza Kaczmarka, uchwałą Rady Miejskiej Nr V/61/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. do pracy w Komisji zostali delegowani: Janusz Ciołczyk i Grzegorz Przybyłka. Zmiana nastąpiła również wśród innych członków Komisji i tak Prezydent Miasta, Zarządzeniem Nr ZK.0050.9.2011 z dnia 6 kwietnia 2011 roku, powołał Komisję w nowym składzie:

1) Silbert Paweł - Prezydent Miasta Jaworzna – Przewodniczący Komisji

2) Starzycki Dariusz - Zastępca Prezydenta Miasta

3) Ciołczyk Janusz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

4) Przybyłka Grzegorz - Radny Rady Miejskiej w Jaworznie

5) Piątek Zbigniew - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego

6) Głowacz Wojciech - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

7) Bojęś Krystyna - przedstawiciel Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

8) Pacyniak Piotr - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

9) Zięba Artur - przedstawiciel Straży Miejskiej w Jaworznie

10) Nowak Bartosz - przedstawiciel Referatu Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie

11) Smalcerz Czesław- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie

12) Sobańska Lilianna - Prokurator Rejonowy w Jaworznie

13)Sękiewicz Marek - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie

Zgodnie z intencją ustawodawcy Komisja stanowi przede wszystkim organ opiniodawczy Prezydenta Miasta w opracowaniu i realizacji lokalnej strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Zasięgając opinii Komisji Prezydent Miasta realizuje ustawowe zadania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz sprawuje nadzór nad realizowanymi zadaniami z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Do głównych zadań realizowanych przez Komisję w 2011 roku należało:

- dokonywanie okresowych ocen zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;

- opiniowanie pracy Policji i innych miejskich służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców;

- opiniowanie i rekomendowanie Radzie Miejskiej poprzez radnych – członków Komisji projektów budżetu w zakresie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć zmierzających do poprawy porządku i bezpieczeństwa obywateli w tym przekazanie określonych środków finansowych dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz finansowania innych przedsięwzięć z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania monitoringu wizyjnego, realizacji programów profilaktycznych i akcji informacyjnych.

Posiedzenia Komisji stanowiły forum spotkań przedstawicieli miejscowych jednostek, służb mundurowych, prokuratury, inspekcji i straży oraz zapewniały na każdym posiedzeniu możliwość omówienia bieżących spraw.

W 2011 roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji:

a) Posiedzenie w dniu 26.01.2011 r.

Posiedzenie prowadził Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego. Omówione zostały kwestie zmian w składzie Komisji wynikłe z wygaśnięcia mandatów radnych, jak również zmian personalnych na stanowiskach w jednostkach organizacyjnych. Podsumowano realizację zadań wynikających z Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Jaworzna na lata 2007 – 2010. Podsumowano wyniki programu „Tarcza” (miejski program zapobiegania aktom chuligaństwa i wandalizmu). Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt pt.: Miasteczko Ruchu Drogowego w Jaworznie” przygotowany w ramach programu „Razem bezpiecznej”. Komisja zapoznała się także z wynikami osiągniętymi przez system monitoringu wjazdów i wyjazdów z miasta. Oprócz tematów głównych na posiedzeniu poruszane były także sprawy bieżące, a mianowicie dotyczące lokalnych podtopień, zlikwidowania w mieście pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz kwestii wykupienia przez miasto dodatkowych służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.

b) Posiedzenie w dniu 9.03.2011 r.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Dariusz Starzycki - Zastępca Prezydenta Miasta. Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/61/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. do pracy w Komisji zostali delegowani: Janusz Ciołczyk i Grzegorz Przybyłka. Komisji został przedstawiony nowy Program Poprawy Bezpieczeństwa na lata 2011 – 2015 opracowany w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Komisja przeanalizowała program wg sporządzonych segmentów i naniosła swoje spostrzeżenia i uwagi. Poruszany był również temat związany z zarządzaniem i gospodarowaniem budynkiem siedziby dzielnicowych Policji w dzielnicy Szczakowa. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji budynek zostanie zdany po zakończeniu sezonu grzewczego i nie będzie dalej utrzymywany. W związku z tym dzielnica zostanie pozbawiona punktu, który działał przez wiele lat. Komisja zaproponowała, aby Miasto wygospodarowało lokal dla Komendy Miejskiej Policji na nową siedzibę dzielnicowych.

c) Posiedzenie w dniu 7.12.2011 r.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Dariusz Starzycki - Zastępca Prezydenta Miasta. Komisja omówiła budżet na 2012 r. w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz najważniejsze plany na kolejny rok związane z modernizacją, naprawą i konserwacją monitoringu, funduszy zabezpieczonych dla Komendy Miejskiej Policji i Ochotniczych Straży Pożarnych. Omówiono również dwa nowe projekty: pierwszy z nich to program profilaktyczny skierowany do dzieci szkół podstawowych pt.: „Wyspy pomocy”, którego inauguracja przewidziana jest na pierwszy kwartał 2012 r, natomiast drugi przygotowywany jest w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach pt.: „Recydywa” i ma polegać na kierowaniu przez Sąd osób skazanych za drobne przestępstwa i wykroczenia do prac społecznie użytecznych celem odpracowania kary. Po zasięgnięciu szczegółowych informacji na ten temat Komisja zaopiniuje program i zadecyduje o przystąpieniu Miasta do projektu. Komisja została szczegółowo zapoznana z sytuacją związaną z siedzibami dzielnicowych w poszczególnych dzielnicach. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych na wniosek Prezydenta użyczył lokal w dzielnicy Szczakowa, dzięki temu punkt przyjęć kontynuuje swoją pracę i nie został zlikwidowany. Pozostałe dwa punkty w dzielnicy Podłęże i Osiedle Stałe pracują niezmiennie.

Oprócz planowanych posiedzeń odbyło się również kilkanaście spotkań w podgrupach roboczych, które zajmowały się wynikłymi na bieżąco zagadnieniami, a w których zwoływanie posiedzenia w pełnym składzie nie było konieczne z racji wąskiego zakresu sprawy.

Bieżąca analiza zjawisk, tendencji czy ocen oraz realizacja szeregu przedsięwzięć wskazuje, że na przestrzeni 2011 roku w dalszym ciągu następuje stabilizacja bądź zmniejszenie występowania niektórych zagrożeń. Bardzo dobra współpraca i podjęte działania profilaktyczne służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa jak i samej Komisji oraz działania inwestycyjne przynoszą pozytywne efekty w postaci poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

Prezydent Miasta Jaworzna


Paweł Silbert

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »