| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/146/12 Rady Gminy Herby

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze a także dla nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Herby jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Herby uchwala, co następuje

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których gmina Herby jest organem prowadzącym obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela jak niżej:

Tygodniowy wymiar godzin

1. Dyrektor gimnazjum, szkoły podstawowej (zespołu) liczącego:

1) 4 do 5 oddziałów - 16

2) 6 oddziałów - 14

3) 7 do 8 oddziałów - 12

4) 9 do 16 oddziałów - 10

5) 17 i więcej oddziałów - 8

2. Wicedyrektor gimnazjum, szkoły podstawowej (zespołu) liczącego:

1) 12 do 16 oddziałów - 12

2) 17 i więcej oddziałów - 9

§ 2. Tygodniowy wymiar zajęć określony w § 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to zastępstwo.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/515/09 Rady Gminy Herby z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymairu godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze a także dla nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstawie w placówkach oświatowych, dla których gmina Herby jest organem prowadzącym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »