| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/193/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 216 z 2010 r. poz. 3155)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), w   związku z   art. 41 g ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie ( Dz.U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.),  

Rada Miejska w   Czerwionce-Leszczynach  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

W uchwale Nr LI/600/10 z   dnia 25 czerwca 2010 r. w   sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i   trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny wprowadza się następujące zmiany: Przepis § 2   otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

§   2.   1.   1. W   skład Rady wchodzi dziewięciu członków.  

2.   Członków Rady powołuje i   odwołuje Burmistrz Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny w   drodze Zarządzenia, z   tym że:  

1)   dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej wskazuje Rada Miejska,  

2)   dwóch przedstawicieli Burmistrza wskazuje Burmistrz,  

3)   pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych i   podmiotów wymienionych w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny powołuje Burmistrz spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub podmioty. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »