| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/193/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 216 z 2010 r. poz. 3155)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), w   związku z   art. 41 g ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie ( Dz.U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.),  

Rada Miejska w   Czerwionce-Leszczynach  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

W uchwale Nr LI/600/10 z   dnia 25 czerwca 2010 r. w   sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i   trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny wprowadza się następujące zmiany: Przepis § 2   otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

§   2.   1.   1. W   skład Rady wchodzi dziewięciu członków.  

2.   Członków Rady powołuje i   odwołuje Burmistrz Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny w   drodze Zarządzenia, z   tym że:  

1)   dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej wskazuje Rada Miejska,  

2)   dwóch przedstawicieli Burmistrza wskazuje Burmistrz,  

3)   pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych i   podmiotów wymienionych w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny powołuje Burmistrz spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub podmioty. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »